#Delshekaste هم اکنون يکي از اعضاي ما باشيد [عضويت سريع]
باران که می بارد

دوباره عاشقت می شوم....

با من و باران برقص

با دستهای خیس

چتر را ببند

بگذار تو هم عاشق شوی

کاربران گروه

(2031 کاربر)

مدیران گروه

[نمایش همه]

برچسب‌های کاربری

زیر باران خدا
42839 پست · گروه عمومی · شناسه‌: 88

زیر باران خدا

اسحاق
اسحاق
زیر باران خدا


دیدگاه · 5 روز و 20 ساعت و 30 دقيقه قبل در زیر باران خدا · ش:28625601

·
اسحاق
اسحاق
زیر باران خدا


دیدگاه · 5 روز و 20 ساعت و 31 دقيقه قبل در زیر باران خدا · ش:28625599

·
اسحاق
اسحاق
زیر باران خدا


دیدگاه · 5 روز و 20 ساعت و 31 دقيقه قبل در زیر باران خدا · ش:28625596

·
اسحاق
اسحاق
زیر باران خدا


دیدگاه · 5 روز و 20 ساعت و 32 دقيقه قبل در زیر باران خدا · ش:28625595

·
اسحاق
اسحاق
یک جمله فوق العاده که در ایستگاه اتوبوس ژاپنی نوشته بود:

اتوبوس متوقف خواهد شد ....

اما

شما پیاده ، روی به سمت ....

هدف ادامه دهید!!!


دیدگاه · 5 روز و 20 ساعت و 44 دقيقه قبل در زیر باران خدا · ش:28625543

·
اسحاق
اسحاق
{-35-}


دیدگاه · 5 روز و 20 ساعت و 46 دقيقه قبل در زیر باران خدا · ش:28625522

·
اسحاق
اسحاق
کبریـتهـای سـوختـه هـم

روزی درخـت های شادابـی بـوده انـد ...

مـثـل ما ،

کـه روزگـاری مـی خنـدیدیـم ...

قـبـل از ایـنـکـه عـشـق روشـنمان کـنـد ...


دیدگاه · 5 روز و 20 ساعت و 47 دقيقه قبل در زیر باران خدا · ش:28625512

·
اسحاق
اسحاق
قلب ها میشکنند و گذشت روزها جراحتش را می پوشانند اما خاطره ها باقی میماند …


دیدگاه · 5 روز و 20 ساعت و 50 دقيقه قبل در زیر باران خدا · ش:28625486

·
اسحاق
اسحاق
خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است


2 دیدگاه · 6 روز و 17 ساعت و 48 دقيقه قبل در زیر باران خدا · ش:28621763

·
اسحاق
اسحاق
بد نامی حیات یکی دو روز بیش نبود

آن هم «کلیم» با تو بگویم چسان گذشت

یک روز صرف بستن دل شد به این و آن

روز دگر به کندن دل از این و آن گذشت


دیدگاه · 6 روز و 17 ساعت و 50 دقيقه قبل در زیر باران خدا · ش:28621755

·