#Delshekaste هم اکنون يکي از اعضاي ما باشيد [عضويت سريع]

fati

من از خراسان و تو از تبریز و او از ساحل بوشهر با شعرهامان شمع هایی خرد بر طاق این شبهای وحشت بر می افروزیم یعنی که در این خانه هم چشمان بیداری باقی ست یعنی در اینجا می تپد قلبی و نبض شاخه ها زنده ست هر چند با زهر سبز آلوده و از وحشت آکنده ست این شمع ها گیرم نتابد....

2011/11/02 - 21:06 در مدافـــــ حرم ـــعان

3 نفر این را می‌پسندند.

lovelyscorpion sobhgahi RahGozaRe-TanHa