#Delshekaste هم اکنون يکي از اعضاي ما باشيد [عضويت سريع]

❤ عزت  ❤عطر یاس  ❤

ما هرکسی را یکجور میکشیم
بعضی را با گلوله
بعضی را با حرف
بعضی را با کارهایی که کرده ایم

و بعضی را با کارهایی که تا به امروز برای آنها نکرده ایم...{-35-}

2019/04/15 - 22:14 در عـطـر یــاس

2 نفر این را می‌پسندند.

iranvatanman argavan00