#Delshekaste هم اکنون يکي از اعضاي ما باشيد [عضويت سريع]

❤ عزت  ❤عطر یاس  ❤

زن ها فریب کارترینند ؛
همه چیزشان را پنهان می کنند
تنهایی را
دلتنگی را
گریه ها را
عشقشان را ...
زن ها قویترینند
هنگام شکستن صدایشان در نمی آید
درد که دارند به خود نمیپیچند
غم كه دارند داد نميزنند
نهایت تسکین درد یک زن
گریه های یواشکی ست
زن بودن درد سختيست...{-35-}

2019/04/15 - 22:14 در عـطـر یــاس

12 نفر این را می‌پسندند.

folad iranvatanman samin777 ASASASA nasimaba siyaaaa mikypop_theboy 48104 hava f2f Nilooooofar argavan00