#Delshekaste هم اکنون يکي از اعضاي ما باشيد [عضويت سريع]

❤ عزت  ❤عطر یاس  ❤

روایت:از بایزید شنیدم که گفت:
در جبروت غیب شدم و در دریاهای ملکوت غوطه زدم و در حجاب های لاهوت تا به عرش رسیدم
و عرش را تهی یافتم.
نَفْسِ من بدان متوجه شد و گفتم ای سرور من! کجات جویم؟
پس پرده برافتاد و دیدم که «منِ منم»
، پس من، منم.
در جستجوی خویش واپس می روم و به خویشتن،
و نه جز خویشتن، اشارت می کنم.

از کتاب "دفتر روشنایی"
ترجمه شفیعی کدکنی{-35-}

2019/02/06 - 15:57 در عـطـر یــاس

4 نفر این را می‌پسندند.

iranvatanman sorosh272 mahtarad sobhan1395

باز نشر توسط