#Delshekaste هم اکنون يکي از اعضاي ما باشيد [عضويت سريع]

saba

@s-m
امشب آخرین برگ امسال پاییز
میان دفتر پر شتاب روزگار ریخت
ودختر دی، با لباسی سپید
وسینی چای قند پهلو
ومکانی پر ز برف
وعشقی پر از تلاطم که میان گيسوان بلندش
موج میزند، از راه رسید تا دلبری کند
ونشان دهد زمستان با سوگولی هايش غم انگیز نیست
دلبر مهربان من
دی،یعنی فصل آغوش یار
یعنی من تو را دارم و دلتنگی های پنهانیم تمام شد
تو من را داری وقدم هایم تا ابد کنار تو خواهد بود
وهر دو خوب می دانیم
امسال زمستان، رنجستان نخواهد بود
وبرای هم خواهيم ماند
وقهقه هایمان از سر عشق
روز، هفته، ماه وسال های باقی عمرمان را پر خواهد کرد

2018/12/24 - 22:15

6 نفر این را می‌پسندند.

craig iranvatanman shayan_shiran alon_star shadi913 masood25

باز نشر توسط