#Delshekaste هم اکنون يکي از اعضاي ما باشيد [عضويت سريع]

رضا سعیدی

دم در روز کلی کلمه می‌شنود ...
بعضی کلمه‌ها آبادت می‌کنند و بعضی ها خراب !
بعضی کلمه‌ها جنسیت دارند، بعضی‌ها هم شخصیت ..
بعضی هامونث‌اند و لطیف یا مذکرند و خشن ..
کلمه‌ها وزن و مزه هم دارند.
وزن بعضی‌هایشان زیاد است و مزه‌ی بعضی‌هایشان تلخ.
بعضی‌هایشان قلع و قمع می‌کنند و بعضی‌هایشان نوازش ...
شنیدن جمله‌ی «جای طرف خالی ! » همیشه غمگینم می‌کند.. 
یادآوری می‌کند یکی باید باشد و نیست..
حس می‌کنم جای های خالی‌ دلم زیاد شده ...
آهی از دل میکشم و می‌گویم: 
"جای خالی بعضی آدم‌ها با هیچ چیز پر نمی‌شود" ...!

2018/12/22 - 02:04

15 نفر این را می‌پسندند.

aasahere iranvatanman Icy-boy reza_saeidi escarlet rafflesia freerun sadan ghesegu_shahrzad aroosak-f A21 MMMahtab amirreza0098 Neghin_S alon_star

باز نشر توسط