#Delshekaste هم اکنون يکي از اعضاي ما باشيد [عضويت سريع]

امیر علیزاده

خودت باش نه تندیسی که دیگران می خواهند وقتی روحت را قالب فکر دیگران می کنی زیبا می شوی به چشمشان…
اما قبول کن تمام مجسمه‌ها در کمال زیبایی، شکستنی هستند…!
{-35-}

2018/11/09 - 00:09

7 نفر این را می‌پسندند.

id2552 iranvatanman kalhory_6000 sadan f65 elham60 bi_nam_71