#Delshekaste هم اکنون يکي از اعضاي ما باشيد [عضويت سريع]

.......

دل شکسته


جهانی که در آنیم سالهاست مرده است، روح ندارد؛ مردم نفس میکشند، راه میروند اما زندگی نمیکنند. جهان نیازمند تولدی دوباره است، کاش این روزهای آبستنی زیاد به درازا نکشد!

2018/11/07 - 12:49 در عـطـر یــاس

9 نفر این را می‌پسندند.

mahmoud1 iranvatanman yaredivangah mikypop_theboy rouhollah5613 ali-wolf sobhan1395 masood25 bi_nam_71