#Delshekaste هم اکنون يکي از اعضاي ما باشيد [عضويت سريع]

سمیه

پاییز آمده ...
اما ؛ من که شاعر نیستم خیال ببافم!
قسم خورده ام تنها روی برگ ها قدم نگذارم
این هوای خوب
این دست های توی جیب
این انارها
این برگ ها
این پاییز
برای تکمیل شدنش یک تو کم دارد

2018/11/05 - 03:03

8 نفر این را می‌پسندند.

id2552 iranvatanman bersin aliozahra naghi91 sadan Alone-Star Nilooooofar