#Delshekaste هم اکنون يکي از اعضاي ما باشيد [عضويت سريع]

سمیه

آرام شده ‌ام
مثلِ درختی در پاییز
وقتی تمام برگ‌هایش را
باد برده باشد...

2018/11/05 - 00:12

4 نفر این را می‌پسندند.

folad id2552 iranvatanman sadan