#Delshekaste هم اکنون يکي از اعضاي ما باشيد [عضويت سريع]

Sεu∂ムムム

من در پس در تنها مانده
بودم ؛
همیشه خودم را؛
در پس یک در تنها دیده ام !
گویی وجودم در پای،
این در جا مانده بود
در گنگی آن ریشه داشت
آیا زندگی ام صدایی بی پاسخ نبود ؟
در اتاق بی روزن انعکاسی سرگردان بود !
و من درتاریکی خوابم برده بود؛
در ته خوابم خودم را پیدا کردم !
و این؛
هوشیاری خلوت خوابم را آلود !
آیا...؟؟
این هوشیاری خطای تازه من بود ؟

Sohrab_Sepehrei#

2018/07/10 - 19:48

10 نفر این را می‌پسندند.

Rahgozarm samin777 gigabyte Nani rasool25 ghesegu_shahrzad 207031 z-rastin karane seuda-mohamadi