#Delshekaste هم اکنون يکي از اعضاي ما باشيد [عضويت سريع]

.......

زنان ریشه های انسانیت اند
اشتباه است اگر فکر کنیم
با محدود کردن ریشه ها
شاخه ها بهتر رشدخواهندکرد
هر قدر ریشه ها
محدود تر شوند
شاخه ها پژمرده تر
فاسد تر
ورشد نایافته ترخواهند شد

2018/06/14 - 12:16 در عـطـر یــاس

10 نفر این را می‌پسندند.

folad amir_tanha iranvatanman miriam shokooh hasanunited Sara1372 f65 HOOMAAN_26 sobhan1395