#Delshekaste هم اکنون يکي از اعضاي ما باشيد [عضويت سريع]

ارشیا

گول دنیا را مخور...!ماهیان شهر ما از کوسه ها وحشی ترند

بره های این حوالی گرگ ها را میدرند

سایه از سایه هراسان در میان کوچه ها

زنده ها هم آبروی مردگان را میبرند

9 نفر این را می‌پسندند.

iranvatanman mohammadalfa seyed-mohamad-ali ti-na homeyra royaroya arshiayaran1980 sobhan1395 jela