#Delshekaste هم اکنون يکي از اعضاي ما باشيد [عضويت سريع]

yousef2

آگاهی است که می‌تواند انسان را به جائی برساند؛ از جهلی که خوشبختی، آرامش، یقین و قاطعیت می‌آورد، هیچ چیز ساخته نیست.

2018/01/17 - 21:18

5 نفر این را می‌پسندند.

mohammadalfa elham60 ti-na sobhan1395 rostak

باز نشر توسط