#Delshekaste هم اکنون يکي از اعضاي ما باشيد [عضويت سريع]

shadi

حکایت من حکایت کسی است که عاشق سفر دریا بود اما قایق نداشت

دلباخته سفر بود

امــــــــــــــــــــا همسفر نداشت

حکایت کسی است که زجر کشید

امـــــــــــــــــــــا ضجه نزد

زخم داشت و ننالید

گریه کرد

امـــــــــــــــــــــااشک نریخت

حکایت من!

حکایت کسی است که پر از فریاد بود

امـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

سکوت کرد تا همه صداها را بشنود!!!

2017/12/21 - 10:12 در ســـــنگ صـــــبور

7 نفر این را می‌پسندند.

folad mohammadalfa aradddd omidy-x mortazadanashmand mozhde90 elham60