#Delshekaste هم اکنون يکي از اعضاي ما باشيد [عضويت سريع]

محمد طاها کاظمی

دنیا مثل تاب می ماند که کودکیچند دقیقه ای را روی آن بازی می کندو به نفر بعد می سپاردخیلی ها پیش از من و تو سوار اینتاب شده اند رفیق...قدر همدیگه رو بدونیم....

2017/11/15 - 01:23

7 نفر این را می‌پسندند.

folad shokooh mohammadmaster0937 Sara1372 GEESOO1 elham60 mohammadtaha563