#Delshekaste هم اکنون يکي از اعضاي ما باشيد [عضويت سريع]

امیر علیزاده

خورشید را می دزدم


فقط برای تو!می گذارم توی جیبمتا فردا بزنم به موهایتفردا به تو می گویم چقدر دوستت دارم!فردا تو می فهمیفردا تو هم مرا دوست خواهی داشت. می دانم!آخ ... فردا!راستی چرا فردا نمی شود؟این شب چقدر طول کشیدهچرا آفتاب نمی شود؟یکی نیست بگوید خورشید کدام گوری رفته؟{-35-}

2017/09/14 - 00:45

4 نفر این را می‌پسندند.

alon_star SenpaiRasuol saghar-s96 okta