#Delshekaste هم اکنون يکي از اعضاي ما باشيد [عضويت سريع]

(☆دریای☆)✿ºº☆نسرین مدیرگروه☆ºº✿(☆عاشقان☆)

آشنای ساده
رفتی دگر ای نازنین ، حتی زمن یادی نکردی

درکوچه باغ خاطره ،هرگز مرا یادی نکردی


هر چند در چشم تو من یه اشنایی ساده بودم


هرگز ندانستی که من در خلوتم دیوانه بودم

دیدار اخر هرچه با خود عهد بستم


با دل بگویم من که هرگز دل نبستم

صد بار گفتم من ولی باور نکردم


اخر بجز اسم تو من از بر نکردم


......

2012/11/03 - 15:11