#Delshekaste هم اکنون يکي از اعضاي ما باشيد [عضويت سريع]
718
اطلاعات پروفايل خصوصي است.
aram
aram
فردی همسایه ای کافر داشت هر روز و هر شب با صدای بلند همسایه کافر رو لعن و نفرین می کرد!
که خدایا ، جان این همسایه کافر من را بگیر ، مرگش را نزدیک کن (طوری که مرد کافر می شنید)

زمان گذشت و او بیمار شد . دیگر نمی توانست غذا درست کند ولی در کمال تعجب غذایش سر موقع در خانه اش ظاهر می شد!

هرروز بر سر نماز می گفت خدایا ممنونم ک بنده ات را فراموش نکردی و غذای مرا در خانه ام ظاهر می کنی و لعنت بر آن کافر خدا نشناس!

روزی از روزها که خواست برود غذا را بر دارد ، دید این همسایه کافر است ک غذا برایش می آورد ،
از آن شب ب بعد ، هر شب سر نماز می گفت : خدایا ممنونم که این مرتیکه شیطان رو وسیله کردی که برای من غذا بیاورد . من تازه حکمت تو را فهمیدم ک چرا جانش را نگرفتی ...

حکایت خیلی از آدمای امروزیه1 دیدگاه · 22 ساعت و 33 دقيقه قبل · ش:21292993

·
aram
aram
سلام به همه دوستان شبکه 5شنبه همگی بخیر وشادیدیدگاه · 8 روز و 1 ساعت و 30 دقيقه قبل · ش:21290644

·
aram
aram
بحث کردن با احمق؛
مثل کشتن پشه
روی صورت خودتهدیدگاه · 9 روز و 21 ساعت و 48 دقيقه قبل · ش:21289958

·
aram
aram
ان که امروز را از دست میدهد
فردا را نخواهد يافت هيچ روزي از
امروز با ارزشتر نيست.دیدگاه · 10 روز و 22 ساعت و 43 دقيقه قبل · ش:21289506

·
aram
aram
دلار آمریکا 3778 تومان


یورو اروپا 4462 تومان

درهم 1026 تومان

پیاز دهدشت 4780 تومان9 دیدگاه · 10 روز و 22 ساعت و 44 دقيقه قبل · ش:21289505

·
aram
aram
در هر صد نفر؛
یک نفر ارزشِ آن را دارد که
با او بحث کنی!
بگذار دیگران هرچه دوست دارند
بگویند؛ زیرا هرکسی آزاد است
که احمق باشد.دیدگاه · 13 روز و 33 دقيقه قبل · ش:21288854

·
aram
aram
اگر خوشبختی را براي يک ساعت می خواهيد، چرت بزنيد.
اگر خوشبختی را براي يک روز می خواهيد، به پيک نيک برويد.
اگر خوشبختی را براي يک هفته مي خواهيد، به تعطيلات برويد.
اگر خوشبختی را براي يک ماه می خواهيد، ازدواج کنيد.
اگر خوشبختی را براي يک سال می خواهيد، ثروت به ارث ببريد.
اگر خوشبختی را براي يک عمر می خواهيد،
ياد بگيريد کاری را که انجام مي دهيد دوست داشته باشيددیدگاه · 13 روز و 38 دقيقه قبل · ش:21288843

·
aram
aram
در میکده دوش،زاهدی دیدم مست،
تسبیح به گردن و صراحی در دست

گفتم ز چه در میکده جا کردی؟
گفت از میکده هم به سوی حق راهی هستدیدگاه · 15 روز و 30 دقيقه قبل · ش:21287157

·
aram
aram
نه گفتن يك هنر است،
به ويژه به آن هايي كه ارزش شنيدن هيچ بله اي را ندارند.دیدگاه · 15 روز و 37 دقيقه قبل · ش:21287155

·
aram
aram
هر روز صبح از جاتون بلند شيد و به خودتون يادآوري کنيد من مي تونم.دیدگاه · 15 روز و 37 دقيقه قبل · ش:21287154

·