#Delshekaste هم اکنون يکي از اعضاي ما باشيد [عضويت سريع]
1294
اطلاعات پروفايل خصوصي است.
❤ عزت ❤عطر یاس ❤
❤ عزت ❤عطر یاس ❤
یه روزایی به خودتون مرخصی بدین
دست خودتون و بگیرین ببرین گردش
یه روزایی خودتون و بیشتر از هر چیزی
تو دنیا دوست داشته باشین
یه روزایی برای خودتون گل و کادو بخرین
عشق یعنی وجود گل خودتون!????

یه روزایی به خودتون مرخصی بدین
دست خودتون و بگیرین ببرین گردش
یه روزایی خودتون و بیشتر از هر چیزی
تو دنیا دوست داشته باشین
یه روزایی برای خودتون گل و کادو بخرین
عشق یعنی وجود گل خودتون!{-35-}دیدگاه · 1 روز و 6 ساعت و 2 دقيقه قبل در عـطـر یــاس · ش:21400996

·
❤ عزت ❤عطر یاس ❤
❤ عزت ❤عطر یاس ❤
به جای اینکه فقط زبانی بگویی
نشانم بده▫️
دوستم داری
یک بوسه غیرمنتظرانه
دادن گل بدون علت
گرفتن دستم در
جمع و خلوت گاه بسیار
بیش از کلمات معنی می دهددیدگاه · 8 روز و 3 ساعت و 44 دقيقه قبل در عـطـر یــاس · ش:21400378

·
❤ عزت ❤عطر یاس ❤
❤ عزت ❤عطر یاس ❤
درد بے درماڹ بگیرے دڸ
چراعاشق شدے
آب این دریاچۂ گل را
چرا قایـق شدے
اوکہ لایق نیست هرگز
عشق پاکت راچرا
درپے او رفتے و
من رادلیل دق شدے
درد بے درماڹ بگیرے دڸ
چرا عاشق شدےدیدگاه · 8 روز و 4 ساعت و 2 دقيقه قبل در عـطـر یــاس · ش:21400311

·
افسانه
افسانه
انتخاب کرده ام که ساده باشم و دیگران را دور نزنم...
وگرنه بد بودن و آزار و فریب دیگران آسان ترین کار دنیاست...
بلد بودن نمیخواهد...!!!
همه چیز که بازیچه نیست....
این را پروانه ای میگفت که بالهایش در دست کودکی جا مانده بود!
ﮐﻢ ﮐﻢ ﯾﺎﺩ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﮔﺮﻓﺖباﺁﺩﻣﻬﺎ همانگوﻧﻪ ﺑﺎﺷﻢ ،ﮐﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ...
ﻫﻤﺎﻧﻘﺪﺭ
ﺧـــﻮﺏ........
ﮔـــــــﺮﻡ.........
ﻣﻬـــــﺮﺑﺎﻥ.....
ﻭ ﮔﺎﻫﯽ ﻫﻤﺎﻧﻘﺪﺭ
ﺑـد........
ﺳــــﺮﺩ...
ﺗﻠـــــــــﺦ..
آدمهای ساده را نمیتوانی ورق بزنی!
ساده اند؛فقط یک رو دارند...دیدگاه · 8 روز و 9 ساعت و 43 دقيقه قبل · ش:21400306

·
❤ عزت ❤عطر یاس ❤
❤ عزت ❤عطر یاس ❤
اگر کسی بخواهد قسمتی از زندگی شما باشد, حتما خواهد بود.
پس برای کسی که تلاشی برای ماندن نمی کند, خودتان را به زحمت نیندازید تا جایی را برایش نگه دارید!
بگذارید بِرود

دیدگاه · 8 روز و 15 ساعت و 52 دقيقه قبل در عـطـر یــاس · ش:21400277

·
❤ عزت ❤عطر یاس ❤
❤ عزت ❤عطر یاس ❤
زندگی را نمیشود به تعویق انداخت
نمیشود به آخر هفته
یا سالهای بعد از
بازنشستگی موکولش کرد
زندگی راهمین الان زندگی کن

صبح یکشنبه ۲۱مردادماه بخیردیدگاه · 8 روز و 15 ساعت و 55 دقيقه قبل در عـطـر یــاس · ش:21400271

·
اَمیלּ
اَمیלּ
خوشا سکوت؛

فنجان قهوه،

میز

خوشا نشستن

چون مرغ دریایی به تنهایی

که بر چوبکی بال می گشاید...وولفدیدگاه · 11 روز و 40 دقيقه قبل در sheidae · ش:21400263

·
❤ عزت ❤عطر یاس ❤
❤ عزت ❤عطر یاس ❤
زندگی در صٖـدف خویش گهر ساختن است

در دل شعـلـه فـرو رفـتـن و نگـداختن است

عشق ازین گنبد در بسته برون تاختن است

شـیـشـه مـاه ز طـاق فـلک انـداخـتـن است


{-35-}دیدگاه · 12 روز و 13 ساعت و 34 دقيقه قبل در عـطـر یــاس · ش:21400249

·
❤ عزت ❤عطر یاس ❤
❤ عزت ❤عطر یاس ❤
پیوسته
پیشِ چشمِ
خیالم نشسته ای...

دیدگاه · 12 روز و 13 ساعت و 39 دقيقه قبل در عـطـر یــاس · ش:21400238

·
❤ عزت ❤عطر یاس ❤
❤ عزت ❤عطر یاس ❤
باید نذاری آدم‌ها بشناسنت! شناختنت هیچ کمکی بهت نمی‌کنه. حتی باعث نمیشه وقتی ناراحتی بهتر ناراحتیت‌رو برطرف کنن، فقط باعث میشه بهتر بدونن چطور می‌تونن ناراحتت کنن!

#آنا_جمشیدی{-35-}دیدگاه · 12 روز و 13 ساعت و 42 دقيقه قبل در عـطـر یــاس · ش:21400226

·