#Delshekaste هم اکنون يکي از اعضاي ما باشيد [عضويت سريع]

سیریان حافظ

6

مشخصات

موارد دیگر
سیریان حافظ
4 پست
53 بازديد
امتياز : 16.95
تازه وارد
0.8 پست در روز
مرد


دنبال‌کنندگان

سیریان حافظ
سیریان حافظ
دلبرکم !!!

تو که ماه و ستاره و خورشید را

همه گی با خویش داری !!!دیدگاه · 5 روز و 3 ساعت و 9 دقيقه قبل · ش:21346006

·
سیریان حافظ
سیریان حافظ
بوی نفسهایت !!!

چرا این همه سرد ؟؟؟بوسه ای داغ، دلم می خواد {-49-}{-41-} {-44-}دیدگاه · 5 روز و 3 ساعت و 10 دقيقه قبل · ش:21346005

·
سیریان حافظ
سیریان حافظ
به حرف هایت
تنها، فکر میکنم !!!
...
و به ناگفته هایت
بیشتر می اندیشم !!!دیدگاه · 5 روز و 3 ساعت و 12 دقيقه قبل · ش:21346004

·
سیریان حافظ
سیریان حافظ
بی تو پیچ میدان ها

خلوت خیابان ها

سرعت و جنون با هم

در شب اتوبان ها

نبض تند موسیقی

با سرود باران ها...

بی تو دود سیگار و

حلقه های هذیان ها

چشم خیس تنباکو

گریه های قلیان ها

فال تلخ یک قهوه

آه داغ فنجان هابی تو خسته از دنیا

از تمام انسان ها

خوش به حال زندان و

تسمه ی تگهبان هادیدگاه · 5 روز و 3 ساعت و 14 دقيقه قبل · ش:21346003

·