#Delshekaste هم اکنون يکي از اعضاي ما باشيد [عضويت سريع]
864
اطلاعات پروفايل خصوصي است.
❤ عزت  ❤عطر یاس  ❤
❤ عزت ❤عطر یاس ❤
کسی که با هر اشتباه تو
یک شانس دوباره به تو می دهد
همان کسی است که
هرگز با تو قهر نمی کند
اما اگر برود
می رود که برود !


نسرین بهجتی{-35-}دیدگاه · 2 ماه و 7 روز و 11 ساعت و 25 دقيقه قبل در عـطـر یــاس · ش:21411529

·
باز نشر توسط sorosh272
hengameh
hengameh
‌و تجربه ‌ ست
که می‌خواهم
هر روز تکرار شود
به شرط آنکه
باز من شوم

دل شکسته
دیدگاه · 2 ماه و 15 روز و 16 ساعت و 53 دقيقه قبل در عـطـر یــاس · ش:21411021

·
باز نشر توسط sorosh272
hengameh
hengameh
باید بروم...
دلتنگ که شدی
گلدانِ کوچک پشت پنجره را ببوس!
من
یک روز که خیلی دلتنگت بودم
دلم را
همانجا
خاک کردم...

دل شکسته
دیدگاه · 2 ماه و 15 روز و 16 ساعت و 56 دقيقه قبل در عـطـر یــاس · ش:21411020

·
باز نشر توسط sorosh272
hengameh
hengameh
کسی را که دوستت دارد
زیادی تنهایش نگذار؛
به این بهانه که چون دوستم دارد
همیشه هست،
زیادی که تنهایش بگذاری،
به تنهایی عادت می کند..
آنوقت حتی اگر باز هم دوستت داشته باشد،
دیگر بود و نبودت برایش فرقی ندارد
دوستت دارد دیگر؛
چه باشی...
چه نباشی...
ولی دیگر بود و نبودت برایش اهمیتی ندارد..
چون دوست داشتنت در تنهایی را
یاد گرفته است.

دل شکسته
دیدگاه · 2 ماه و 15 روز و 17 ساعت و 3 دقيقه قبل در عـطـر یــاس · ش:21411019

·
باز نشر توسط iranvatanman و sorosh272
hengameh
hengameh
فراموش نکنید به اندازه ای
که دل می سوزد،
و می شکند..
دلتون خواهد شکست
و جانتان خواهد سوخت..

دل شکسته
دیدگاه · 2 ماه و 15 روز و 17 ساعت و 5 دقيقه قبل در عـطـر یــاس · ش:21411018

·
باز نشر توسط iranvatanman و sorosh272
hengameh
hengameh
اندر دل من؛
درون و بیرون
همه اوست..!
اندر تن من؛
جان و رگ و خون
همه اوست..!دل شکسته
دیدگاه · 2 ماه و 15 روز و 17 ساعت و 6 دقيقه قبل در عـطـر یــاس · ش:21411017

·
باز نشر توسط iranvatanman و sorosh272
hengameh
hengameh
آبان هم نیایی
پاییز را دیگر
دو قِران هم قبول ندارم
تو مهربان بودی
مگر می‌شود نه با مهر بیایی
نه آبان..

دل شکسته
دیدگاه · 2 ماه و 15 روز و 17 ساعت و 8 دقيقه قبل در عـطـر یــاس · ش:21411015

·
باز نشر توسط iranvatanman و sorosh272
سمیه
سمیه
دیده را فایده آن است
که دلبر بیند...
ور نبیند
چه بُوَد فایده بینایی را
سعدىدیدگاه · 2 ماه و 16 روز و 9 ساعت و 33 دقيقه قبل · ش:21410907

·
باز نشر توسط sorosh272
•❤امیرسروش...................❤..
•❤امیرسروش...................❤..
مردهایی هستند که از نگاهشان
از لبخند و حرف زدنشان
از جرعه هایِ کوتاه قهوه خوردنشان
می شود فهمید
رازی دارند
می شود فهمید که می فهمند
مردهایی هستند که با دیدنت دستپاچه نمی شوند
اما عجیب دستپاچه ات می کنند
شاید هرگز کنارِ بودن هایِ تو قرار نگیرند
شاید بودنشان لحظه ای باشد
به حدِ همان چند دقیقه چشم در چشم شدن در کافه ای دور
به حدِ لحظه ای در را نگه داشتن و با احترام تو را راهی کردن
اما باور کن
کفایت می کند
تا تو باور کنی
هستند مردانی که هنوز هم می شود
برایِ بودنشان کنارِ لحظه هایت
زنانه به انتظار نشست
ه.س.ت.ن.د
بانو!{-41-}{-41-}{-41-}دیدگاه · 2 ماه و 16 روز و 9 ساعت و 41 دقيقه قبل در عـطـر یــاس · ش:21410905

·
•❤امیرسروش...................❤..
•❤امیرسروش...................❤..
بعضي ها
دير مي ايند
زود مي روند...
و طـــــــــــو نمي داني
حكمت بود يا قسمت...؟!
و اينكه
كجاي زندگيش بودي؟!!
ولي اين وسط چيزي كه مي ماند
خاطره است...
فقط اگر خاطره اي بودم در ذهنت
كاش
خاطره ي خوبت باشم...
اگر گذر خيالت روزي
به خاطره ي ما افتاد...{-41-}{-41-}{-41-}دیدگاه · 2 ماه و 16 روز و 10 ساعت و 54 دقيقه قبل در عـطـر یــاس · ش:21410903

·