#Delshekaste هم اکنون يکي از اعضاي ما باشيد [عضويت سريع]

کاربران گروه

(795 کاربر)

مدیران گروه

[نمایش همه]

برچسب‌های کاربری

سکوت بارانی
204073 پست · گروه عمومی · شناسه‌: 3396

سکوت بارانی

SơOKOơƭ
SơOKOơƭ
▪️فراخوان بزرگ ملی میهنی 7 آبان 96
دل شکسته

منم کوروش شاه شاهان، شاه هخامنشی:

انگه که ارتش بزرگ من به صلح و آرامی وارد بابـِل شد.
نگذاشتم رنج و آزاری به مردم این شهر و این سرزمین وارد آید.
از بند رهایشان کردم
و به بدبختی‌های آنان پایان بخشیدم فرمان دادم
که همه مردم در پرستش خدای خود آزاد باشند!
گر در سرتاسر تاريخ بيش از 8 هزار ساله‌ي خويش،
هيچ نداشتيم و تنها ”كورش“ را داشتيم، براي سرفرازي
ملت ايران در پهنه‌ي گيتي بسنده بود...
كه گردون نگردد،مگر بربهي^به ما باز گردد،كلاه مهي
7آبان 96همه با هم ،از سراسر ایران
به پاسداشت منش انسان دوستانه کوروش بزرگ
که در تاریخ بشریت بی همتاست،در پاسارگاد گرد هم خواهیم آمد.
در این راستا از همه با هم و هماهنگ در فضای مجازی و حقیقی
برای همبستگی و پیوستن احاد ملت ایران
به این فراخوان بزرگ ملی میهنی ،کوشش خواهیم کرد...
وعده دیدار ما 7 آبان96،پاسارگاد


1 دیدگاه · 6 روز و 3 ساعت و 52 دقيقه قبل در سکوت بارانی · ش:21298045

·
SơOKOơƭ
SơOKOơƭ
بس كنيد
خجالت بكشيد
از كوروش بزرگ...
از داريوش ها...
از اردشيرها....
آخر تا كي تخريب خوبي ها؟
خجالت مي كشيد؟
حسودي مي كنيد؟
كه آنها چقدر بزرگ و با عظمت بودند؟
و شما در برابر آنها ذره اي ناچيز هم نيستيد؟
خجالت مي كشيد كه لوح حقوق بشر كوروش بزرگ سر در سازمان ملل هست
و از شما در تمام جهان جز بدي و ستمگريتان سخن نمي گويند؟
به فرض كوروش را به زير آب بريد
به فرض تخت جمشيد را تخريب كنيد
آخرش چه؟
مردم كه مي دانند ميزان بزرگي و عظمت انها را

تاريخ كه در برابر عظمت آنها سر خم مي كند
ازآنها جز خوبي و پاكي چيزي نمانده
از شما چه خواهد ماند؟
نسل هاي آينده به ما ترحم مي كنند
به خاطر ظلمي كه شما بر ما روا داشتيد
با پدران وبزرگان ما كاري نداشته باشيد
خجالت بكشيد
شرم كنيد..


20170828_223234.png
4 دیدگاه · 22 روز و 3 ساعت و 50 دقيقه قبل در سکوت بارانی · ش:21295253

·
SơOKOơƭ
SơOKOơƭ
هستم اما نمیـכانم این بوכنم زنـכگیست
یا مرور الفباے روز مرכگی...
چنـכ وقتے است خوכم را رها ڪرכـہ ام...
سبڪ شـכـہ ام اما نـہ از غم؛ از ...
כر هیاهوے رویاها گم شـכـہ ام ...
نمے כانم حقیقت ڪـכام است؛ من یا رویا ...
فقط میگرכم ... تمام خوכم را مرور میڪنم ...
نشان من فقط تصویرے است سیاـہ و سفیـכ ...
رها نمیشوم از زنجیر جبر ... از ...
مـכتهاست ورق میزنم روزهایم را و لمس میڪنم
اظطراب گذر ثانیـہ ها را ...
نقطـہ میگذارم آخر سطر وباز حرڪت از نو ...
گویے تمام خط هاے زنـכگیم כر تسلسل گرفتار شـכـہ انـכ ...
و כر طلب نقطـہ پایان مے سوزنـכ
روزگارم نمڪـכانے شـכـہ ڪـہ لحظـہ لحظـہ مشت مشت
نمڪ بر زخمم میپاشـכ...!!! {-35-}


236x236_1451898767322263.jpg
دیدگاه · 2 ماه و 14 روز و 18 ساعت و 58 دقيقه قبل در سکوت بارانی · ش:21278944

·