#Delshekaste هم اکنون يکي از اعضاي ما باشيد [عضويت سريع]

سبحان❤در عطر یاس ❤

56

مشخصات

موارد دیگر
سبحان❤در عطر یاس ❤
19675 پست
4618 بازديد
امتياز : 150999.25
حرفه اي
23.3 پست در روز
مرد
متاهل
ايران - تهران


افتخارات

دنبال‌کنندگان

(94 کاربر)

گروه ها

(6 گروه)
❤ عزت ❤عطر یاس ❤
❤ عزت ❤عطر یاس ❤
دل شکسته
44476731_2142680609312131_2395246393141946456_n.jpg
دیدگاه · 1 روز و 22 ساعت و 53 دقيقه قبل در عـطـر یــاس · ش:21415782

·
باز نشر توسط sobhan1395 و craig
❤ عزت ❤عطر یاس ❤
❤ عزت ❤عطر یاس ❤
خبر این است که یلدا خانم
آخرین دختر آذر بانو
نوه دختری حضرت پاییز قشنگ
دل سپرده به یکی از پسران ننه سرمای بزرگ کرده پیراهنی از برف به تن
می رود خانه ی بخت
الهی بختش قشنگ

یلداتون پیشاپیش مبارک{-35-}دیدگاه · 1 روز و 23 ساعت و 21 دقيقه قبل در عـطـر یــاس · ش:21415772

·
باز نشر توسط sobhan1395
❤ عزت ❤عطر یاس ❤
❤ عزت ❤عطر یاس ❤
گاهی
دلت می خواهد
در شلوغی روزگارش
بیاید...
تنگ در آغوشم بگیرد
بگوید:
تمام حواسم با توست!
با تو خوب من...!

دیدگاه · 1 روز و 23 ساعت و 23 دقيقه قبل در عـطـر یــاس · ش:21415770

·
باز نشر توسط sobhan1395
❤ عزت ❤عطر یاس ❤
❤ عزت ❤عطر یاس ❤
ﭘﻨﺪ ﯾﮏ ﭘﺪﺭ ﭘﯿﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪﺵ :

ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻫﯿﭻ ﺩﺳﺘﯽ ﺩﺭ ﻫﯿﭻ ﺟﺎﯼ ﺍﯾﻦ ﺩﻧﯿﺎ ﻧﺒﺎﺵ ﻭ ﺍﺷﮑﻬﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﺑﺎ
ﺩﺳﺘﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﭘﺎﮎ ﮐﻦ ‏( ﻫﻤﻪ ﺭﻫﮕﺬﺭﻧﺪ‏)
ﺯﺑﺎﻥ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻧﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭﻟﯽ ﺍﯾﻨﻘﺪﺭ ﻗﻮﯼ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﯽ
ﻗﻠﺒﯽ ﺭﺍ ﺑﺸﮑﻨﺪ ‏( ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺣﺮﻓﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎﺵ ‏)
ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮﺕ ﺣﺮﻑ ﻣﯿﺰﻧﻨﺪ ﺑﯽ ﺍﻋﺘﻨﺎ ﺑﺎﺵ ﺁﻧﻬﺎ ﺟﺎﯾﺸﺎﻥ
ﻫﻤﺎﻧﺠﺎﺳﺖ ﺩﻗﯿﻘﺎ ﭘﺸﺖ ﺳﺮﺕ ‏( ﮔﺬﺷﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ‏)
ﮔﺎﻫﯽ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺍﺯ ﺗﻮ ﮐﺴﯽ ﯾﺎ ﭼﯿﺰﯼ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺗﻮ ﻣﯿﮕﯿﺮﺩ
ﺍﺻﺮﺍﺭ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺶ ﻧﮑﻦ ﭘﺸﯿﻤﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﺷﺪ ‏( ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ
ﭘﺲ ﺣﮑﻤﺘﺶ ﺭﺍ ﻗﺒﻮﻝ ﮐﻦ‏)
ﻋﻤﺮ ﻣﻦ 80 ﺳﺎﻝ ﺍﺳﺖ ﻭﻟﯽ ﻣﺜﻞ 8 ﺩﻗﯿﻘﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﻭ ﺩﺍﺭﻩ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎﻥ
ﻣﯿﺮﺳﻪ ‏( ﺩﺭﺍﯾﻦ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﻫﺎﯼ ﮐﻢ ﮐﺴﯽ ﺭﺍﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺧﻮﺩﺕ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﻧﮑﻦ ‏)
ﻧﻪ ﺳﻔﯿﺪﯼ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﻪ ﺳﯿﺎﻫﯽ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺯﺷﺘﯽ ... ﮐﻔﻦ
ﺳﻔﯿﺪ ﺍﻣﺎ ﺗﺮﺳﺎﻧﻨﺪﻩ ﺍﺳﺖ .. ﻭ ﮐﻌﺒﻪ ﺳﯿﺎﻩ ﺍﻣﺎ ﻣﺤﺒﻮﺏ ﻭﺩﻭﺳﺖ
ﺩﺍﺷﻨﺘﯽ ﺍﺳﺖ .
ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﺧﻼﻗﺶ ﻫﺴﺖ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻈﻬﺮﺵ .
ﺍﮔﺮﺻﺪﺍﯼ ﺑﻠﻨﺪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﺮﺩﺍﻧﮕﯽ ﺑﻮﺩ ﺳﮓ ﺳﺮﻭﺭ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺑﻮﺩ .
ﺍﮔﺮ ﻟﺨﺘﯽ ﻭ ﺑﺮﻫﻨﮕﯽ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺯﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﻭﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﻮﺩ، ﻣﯿﻤﻮﻥ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ
ﺯﯾﺒﺎﺗﺮ ﺑﻮﺩ .
ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺳﺮﺕ ﺭﺍ ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﯼ ﻭ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﻫﺎﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺧﺪﺍ ﮔﻼﯾﻪ
ﮐﻨﯽ ﻧﻈﺮﯼ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﯿﻨﺪﺍﺯ ﻭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻫﺎﺕ ﺭﺍ ﺷﺎﮐﺮ ﺑﺎﺵ .
ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﺰﺭﮒ ﻧﻤﯿﺸﻮﺩ ﺟﺰ ﺑﻪ ﻭﺳﯿﻠﻪ ﯼ ﻓﮑﺮ{-35-}دیدگاه · 1 روز و 23 ساعت و 38 دقيقه قبل در عـطـر یــاس · ش:21415748

·
باز نشر توسط sobhan1395
❤ عزت ❤عطر یاس ❤
❤ عزت ❤عطر یاس ❤
زندگی ، پنجره ای باز، به دنیای وجود
تا که این پنجره باز است ،
جهانی با ماست
آسمان، نور، خدا، عشق، سعادت با ماست
فرصت بازی این پنجره را دریابیم
در نبندیم به نور،
در نبندیم به آرامش پر مهر نسیم
پرده از ساحت دل برگیریم
رو به این پنجره ،
با شوق، سلامی بکنیم
زندگی، رسم پذیرایی از تقدیر است
وزن خوشبختی من،
وزن رضایتمندی ست

{-35-}دیدگاه · 1 روز و 23 ساعت و 43 دقيقه قبل در عـطـر یــاس · ش:21415741

·
باز نشر توسط sobhan1395
❤ عزت ❤عطر یاس ❤
❤ عزت ❤عطر یاس ❤
بیا به نبودنِ هم فکر کنیم...
به بعدِ ترک کردنِ این نیمچه رابطه یِ درد آور...
مثلا من تایمِ خالیِ بینِ کلاس هایم را تویِ نمازخانه یِ دانشگاه چرت میزنم یا به گوشی ام ور می روم و احتمالا برایِ هزارمین بار دانه دانه سی و خورده ای عکس هایِ پرفایلت را چک میکنم و جلوی دل و زبانِ کوفتی ام را میگیرم که مبادا به قربان صدقه بچرخند...
تو هم احتمالا بعد از رفتن به سلفِ دانشکده یِ خراب شده اتان گورت....تشریفِ مبارکت را میبری خانه و کپه ی...کپه یِ مرگت را میگذاری...
بیا به روزهایِ نداشتنِ هم فکر کنیم...
روزهایی که دیگر تویِ قید و بند هایِ رابطه نیستی و با خیالِ راحت می توانی سرِ صحبت را با هر مونثِ نامحترمی باز کنی
روزهایی که پله هایِ دانشکده را هی بالا و پایین میکنم که مبادا پایم به محوطه یِ دانشگاه باز شود، که مبادا چشمم به چشمانِ جنابعالی بیوفتد، که نکند که مبادا زحماتم، شب هایِ سختی که گذرانده ام، روزهایِ زجر آوری که پشتِ سرگذاشته ام به بادِ فنا برود و باز یک چشمم بشود خون، و چشم دیگرم اشک...
باید به روزهایِ بدونِ هم فکر کنیم جانم
شاید یه گره کوری تویِ این آینده یِ نحس باشد
{-35-}4 دیدگاه · 1 روز و 23 ساعت و 46 دقيقه قبل در عـطـر یــاس · ش:21415733

·
باز نشر توسط sobhan1395
❤ عزت ❤عطر یاس ❤
❤ عزت ❤عطر یاس ❤
بیا باور کنیم
عشق های گران
در رمان های ارزان
کنار ‌خیابان‌ها
فروخته ‌شدند
و تمام شد..

{-35-}دیدگاه · 2 روز و 2 ساعت و 18 دقيقه قبل در عـطـر یــاس · ش:21415728

·
باز نشر توسط sobhan1395
سبحان❤در عطر یاس ❤
سبحان❤در عطر یاس ❤
دیگر به بخشی از تو قانع نیستم
آری
با هرچه داری
دوست میدارم مرا باشی
یک فصل از یک قصه ؟
نه ، این را نمیخواهم
میخواهم از این پس
تمام ماجرا باشی ...

{-35-}دیدگاه · 2 روز و 21 ساعت و 29 دقيقه قبل در عـطـر یــاس · ش:21415666

·
سبحان❤در عطر یاس ❤
سبحان❤در عطر یاس ❤
بگذاریدبعضی چیزهاازبین بروند
خودتان را ازآنهارهاسازید
منتظر نباشیدتا قدر تلاش‌تان رابشناسند

در راببندید؛خانه‌ تکانی کنید
ازآنچه هستید دست بردارید
وبه آنچه واقعاهستید روی آورید{-35-}دیدگاه · 2 روز و 21 ساعت و 29 دقيقه قبل در عـطـر یــاس · ش:21415665

·
سبحان❤در عطر یاس ❤
سبحان❤در عطر یاس ❤
تنها مشکل ما با غم، بیچارگی، خشم، نومیدی،
تشویش، دلهره و بدبختی آن است که میخواهیم
از شر آنها راحت شویم . همین تنها مانع است.
مجبوری با آنها زندگی کنی ...
همه همان موقعیت هایی هستند که
زندگی با آنها به تمامیت می رسد و می بالد.

{-35-}دیدگاه · 2 روز و 21 ساعت و 30 دقيقه قبل در عـطـر یــاس · ش:21415664

·