#Delshekaste هم اکنون يکي از اعضاي ما باشيد [عضويت سريع]

سبحان❤در عطر یاس ❤

56

مشخصات

موارد دیگر
سبحان❤در عطر یاس ❤
18162 پست
3881 بازديد
امتياز : 129780.1
حرفه اي
30.1 پست در روز
مرد
متاهل
ايران - تهران


افتخارات

دنبال‌کنندگان

(90 کاربر)

گروه ها

(6 گروه)
سبحان❤در عطر یاس ❤
سبحان❤در عطر یاس ❤
گفتی که مستت میکنم
پر زانچه هــستت میکنم

گـــفتم چـــگونه از کجا؟
گفتی که تا گـفتی خودآ

گفتی که درمــانت دهم
بر هـــــجر پـایـانت دهم

گفتم کجا،کی خواهد این؟
گفتی صـــبوری باید این

{-35-}



دیدگاه · 23 ساعت و 35 دقيقه قبل در عـطـر یــاس · ش:21384449

·
سبحان❤در عطر یاس ❤
سبحان❤در عطر یاس ❤
دنیا مانند پژواك اعمال و خواستهای ماست.
اگر به جهان بگویی: "سهم منو بده..." دنیا مانند پژواكی كه از كوه برمی گردد، به تو خواهد گفت: "سهم منو بده..."
و تو در كشمكش با دنیا دچار جنگ اعصاب می شوی.

اما اگر به دنیا بگویی:
"چه خدمتی برایتان انجام دهم؟..."

دنیا هم بتو خواهد گفت:
"چه خدمتی برایتان انجام دهم؟


{-35-}



دیدگاه · 23 ساعت و 35 دقيقه قبل در عـطـر یــاس · ش:21384448

·
سبحان❤در عطر یاس ❤
سبحان❤در عطر یاس ❤
کلمات تو،
سرنوشت تو را به وجود می آورند.

اندیشه های تو زندگی ات را می سازند
و آنچه که به خود می گویی
از زندگی ات می شنوی؛

از کلامت بر تو حٌکم می شود.
تو همانی که می اندیشی...


آلن



دیدگاه · 23 ساعت و 36 دقيقه قبل در عـطـر یــاس · ش:21384447

·
سبحان❤در عطر یاس ❤
سبحان❤در عطر یاس ❤
ای عاشقــان ای عاشقـان پیمانه را گم كرده ام

دركنج ویران مــــانده ام ، خمخــــانه را گم كرده ام

هم در پی بالائیــــان ، هم من اسیــر خاكیان
هم در پی همخــــانه ام ،هم خــانه را گم كرده ام

آهـــــم چو برافلاك شد اشكــــم روان بر خاك شد
آخـــــر از اینجا نیستم ، كاشـــــانه را گم كرده ام

درقالب این خاكیان عمری است سرگردان شدم
چون جان اسیرحبس شد ، جانانه را گم كرده ام

از حبس دنیا خسته ام چون مرغكی پر بسته ام
جانم از این تن سیر شد ، سامانه را گم كرده ام

در خواب دیدم بیـــدلی صد عاقل اندر پی روان
می خواند با خود این غزل ، دیوانه را گم كرده ام

گـــر طالب راهی بیــــا ، ور در پـی آهی برو
این گفت و با خود می سرود، پروانه راگم كرده ام

{-35-}



دیدگاه · 23 ساعت و 36 دقيقه قبل در عـطـر یــاس · ش:21384446

·
سبحان❤در عطر یاس ❤
سبحان❤در عطر یاس ❤
گفتند:
ای شيخ،
دل‌های ما خفته است كه،
سخن تو در وی اثر نمی‌كند
گفت:
كاش خفته بودی كه خفته را بجنبانی
بيدار شود،
دل‌های شما مرده است…

{-35-}



دیدگاه · 23 ساعت و 36 دقيقه قبل در عـطـر یــاس · ش:21384445

·
سبحان❤در عطر یاس ❤
سبحان❤در عطر یاس ❤
مهم نیست که چه کاری انجام می‌دهیم، مهم آن است که در پس هر کاری چه اندیشه‌ای نهفته باشد.

می‌توانی خدا را عشق بنامی؛
می‌توانی خدا را خوبی بنامی؛

اما بهترین نام خدا این است:
شفقّت




{-35-}



دیدگاه · 23 ساعت و 37 دقيقه قبل در عـطـر یــاس · ش:21384444

·
سبحان❤در عطر یاس ❤
سبحان❤در عطر یاس ❤
ذهن شما هميشه به چيزهايي اعتقاد دارد كه شما به آن ميگوييد
به آن از اميد بگوييد
به آن از حقيقت و درستي بگوييد
به آن از عشق بگوييد
{-35-}



دیدگاه · 23 ساعت و 37 دقيقه قبل در عـطـر یــاس · ش:21384443

·
سبحان❤در عطر یاس ❤
سبحان❤در عطر یاس ❤
بــه اکنون توجــه کنید ؛
بــه رفتار
واکنش ها ،
حال ها ،
فکرها ،
احساس ها ،
ترس ها و
آرزوهایتان کــه در حال حاضر آشکار می شوند بپردازید

این ها گذشتــه موجود در شما هستند. اگر بتوانید بــه اندازه کافی حضور داشتــه باشید

و همــه این موارد را تماشا کنید
نــه با دیده انتقاد و تجزیــه و تحلیل . بلکــه بدون داوری

آنگاه با گذشتــه رو بــه رو می شوید و از طریق نیروی حضور خود آن را
می زدایید.


{-35-}



دیدگاه · 23 ساعت و 37 دقيقه قبل در عـطـر یــاس · ش:21384442

·
سبحان❤در عطر یاس ❤
سبحان❤در عطر یاس ❤
آیا شما یک همیشگی هستید ؟ چــه مدت از زندگی خود را بــه انتظار کشیدن می گذرانید ؟

انتظار برای تعطیلات بعدی . شغل بــهتر . بزرگ شدن بچــه ها . یک رابطــه پرمعنا . موفقیت . پولدار شدن .

مــهم شدن یا شدن. چندان نامتعارف نیست کــه اشخاص همــه عمر را بــه انتظار شروع زندگی سپری کنند

انتظار یک حالت ست و در اصل بــه این معناست کــه شما آینده را
می خواهید و را نمی خواهید

آنچــه را دارید نمی خواهید و آنچــه را ندارید می خواهید. با هر نوع انتظار . ناآگاهانــه تضادی درونی بین اکنون و اینجا

یعنی جایی کــه نمی خواهید باشید با آینده فرافکنی شده خود . یعنی جایی کــه می خواهید باشید . ایجاد می کنید

این نگرش موجب می شود حال حاضر را از دست بدهید و کیفیت زندگی شما بــه شدت کاهش یابد.


{-35-}



دیدگاه · 23 ساعت و 38 دقيقه قبل در عـطـر یــاس · ش:21384441

·
سبحان❤در عطر یاس ❤
سبحان❤در عطر یاس ❤
هیچ درختی به خاطر پناه دادن به کبوترها، بی بار و برگ نشده است.

تکیه گاه باشیم،
مهربانی سخت نیست.



دیدگاه · 23 ساعت و 38 دقيقه قبل در عـطـر یــاس · ش:21384440

·