#Delshekaste هم اکنون يکي از اعضاي ما باشيد [عضويت سريع]
398

مشخصات

موارد دیگر
SAEID
7 پست
28364 بازديد
امتياز : 95908.35
حرفه اي
0 پست در روز
مرد
ايران
چه فرقی دارد که حرفهایم را چه بنامی شعر نثر متن فرقی ندارد چون دلنوشته ، دلنوشته است

افتخارات

دنبال‌کنندگان

(786 کاربر)

گروه ها

(14 گروه)
ویرا   * پر پرواز  *
ویرا * پر پرواز *
در گلویم غم صد چلچله ی گریان است
دور من هیچکسی جز خود تنهایی نیست
وقت ویران شدنم محو تماشا نشوید
به خدا ، گریه ی یک کوه تماشایی نیست

16 دیدگاه · 6 روز و 18 ساعت و 6 دقيقه قبل · ش:21292468

·
باز نشر توسط sina1355 و 11 سایر کاربران
SAEID
SAEID
یا نماندن
سوال این نیست...!

آى که هاى تو
مى گویند: بمان
مى مانم

حتى اگر جهان را
بر هاى خسته ى من
آوار کرده باشى...
دل شکسته
13 دیدگاه · 7 روز و 5 ساعت و 25 دقيقه قبل در بُغــض ِ آســِمــون · ش:21292247

·
M_GH
[ {-35-} ][ {-35-} ]جان #{-35-}
سلام‌

دوباره آمدیم و داغِ دلمان تازه شُد
آمدیم با ، ، بے صدا

گل هاے پَر پَر را روے قبر تو مے ریزیم
مے گرییم ،
مے گرییم ،
برمے گردیم
باز ،
تنها و دستِ خالے بر مے گردیم ...

[  آن تو چه مے گذرد با دَستهاے مِهربانت ، گونه هات ، چشم هات ... ]

دوّم مُرداد
دل شکسته
27 دیدگاه · 28 روز و 20 ساعت و 47 دقيقه قبل در بُغــض ِ آســِمــون · ش:21284012

·
باز نشر توسط mhhrane و 26 سایر کاربران
[̲̲̅̅s̲̲̅̅a̲̲̅̅m̲̲̅̅a̲̲̅̅n̲̲̅̅e̲̲̅̅]
[̲̲̅̅s̲̲̅̅a̲̲̅̅m̲̲̅̅a̲̲̅̅n̲̲̅̅e̲̲̅̅]کـاش دو نـفـر بـودم یـکے کـنـارِ تـو راه

مےرفـت و لـبـخـنـد مےزد


آن یکے

دورتـر مےایـستـاد نـگـاهـمـان مےکـرد

و از ذوقـش جـیـغ مےکـشید!دل شکستهدانلود موزیک
7 دیدگاه · 30 روز و 4 ساعت و 49 دقيقه قبل در اي واي دل..... · ش:21283528

·
باز نشر توسط sina1355 و 16 سایر کاربران
αƨεм00пч

°°°

تابستانی ڪه را ڪم כاشته باشـכ ڪه
تابستاטּ نیست،
بایـכ باشی
ڪنار تمام اتفاقات حال خوب ڪטּ כنیا
ڪنــار آטּ لیواטּ پر از آب هنـכوانه‌ی شیریטּ و خنڪ
و رقص قالب های ڪوچڪ یخ
ڪنار فالوכه های پر از آبلیمـو
ڪه عطر ڪوچه پس ڪوچه های را می‌ـכهنـכ
ڪنار بستنی قیفی هایی ڪـه آب می‌شونـכ و כستانی ڪـه غرق
ڪنار آفتاب گرم و طلایی رنگی ڪه
از پنجره سرڪ می‌ڪشـכ
به هوای چشم ‌هایت
بایـכ باشی
כر تטּ تمام پیراهטּ ‌های گل כار و نخی تابستانه
و ڪنار آטּ سنجاق سر‌های رنگی
ڪه هوای موهایت
به سرشاטּ زכه
بایـכ باشی
برای خاطر כل میزی ڪه جز ما
صنـכلی‌هایش را به هیچڪس نمی‌ـכهـכ
و قهوه‌هایی ڪه برای هرڪسی غیر از ما
بـכ طعم می‌شونـכ
بایـכ باشی
برای خاطر כل تمام شمعـכانی ها
و برای خاطر مטּ
ڪه بی
آب خوش از گلوی لحظه‌هایم
پاییטּ نمی‌روכ ..803120648_76707.jpg
17 دیدگاه · 1 ماه و 5 روز و 10 ساعت و 22 دقيقه قبل در بُغــض ِ آســِمــون · ش:21282242

·
باز نشر توسط rezvan_jon و 27 سایر کاربران
`Mαяλαм


√√

مـا سـال ها پـيش شـادےهايـماלּ را گــم كـرديـم
مـياלּ روزمـرگي هايـماלּ
مـياלּ مـشغله هاے پـوچ
مـياלּ كـينه و نـفرت هايـماלּ
مـياלּ بـُغض هايماלּ
و حـس هاے نـاشیانه مـاלּ
و حـالا سال هاست دنبال گـمشده ے مـفقود الاثـرے مـيگرديـم
كه خـودمـاלּ گـمش كـرديـم
و مـياלּ تـمامِ ايـלּ زيـر و رو كـردלּ ها خـودمـاלּ را نيز فـرامـوش كـرديم
وَ حالا گــمشده شــادی نـيست...
!

_________________________________

+
آروووم بـودלּ رو یـآد بـگیـر تـآ هـمیشه شــآد باشی ...-0-09.jpg
13 دیدگاه · 1 ماه و 6 روز و 11 ساعت و 38 دقيقه قبل · ش:21282020

·
باز نشر توسط sina1355 و 22 سایر کاربران
[̲̲̅̅s̲̲̅̅a̲̲̅̅m̲̲̅̅a̲̲̅̅n̲̲̅̅e̲̲̅̅]
[̲̲̅̅s̲̲̅̅a̲̲̅̅m̲̲̅̅a̲̲̅̅n̲̲̅̅e̲̲̅̅]


در تـمــامِ رابـطـه‌هـا یـک میـخ‌ لازم اسـت !


میـخے کــه

نگــه دارد آدمِ زنـدگــیتـان را

و پـاے رفـتـن‌ را از او بـگـیـرد...


آن مـیـخ مےتـوانـد

اعـتـمـادِ لازم

دوست داشتنِ بے اندازه

و

یـا یـک بـوسـه سـاده، اول صـبـح بـاشـد ...+love


دل شکستهدانلود موزیک
6 دیدگاه · 1 ماه و 6 روز و 17 ساعت و 59 دقيقه قبل در اي واي دل..... · ش:21281972

·
باز نشر توسط sina1355 و 16 سایر کاربران
M_GH
[ {-35-}{-35-} ]

 فراموش نڪرده اَم 
 چشم هایت را ڪه خواهرانم بودند 
 پیشانے اَت ڪه ڪودڪ من بود 
 و دستانت 
 ڪه بهترین دوستم...
 

 من هر صُبح [ #{-35-} ] هایم را براے تو مے فرستم 
 همه را در مُشت بگیر و از پنجره ے اُتاقت رَهایشان ڪُن 
 آنها بر مے گردند براے آزار ِمن 
 


دل شکسته
5 دیدگاه · 1 ماه و 7 روز و 2 ساعت و 53 دقيقه قبل در بُغــض ِ آســِمــون · ش:21281941

·
باز نشر توسط mhhrane و 20 سایر کاربران
[̲̲̅̅s̲̲̅̅a̲̲̅̅m̲̲̅̅a̲̲̅̅n̲̲̅̅e̲̲̅̅]
[̲̲̅̅s̲̲̅̅a̲̲̅̅m̲̲̅̅a̲̲̅̅n̲̲̅̅e̲̲̅̅]


گـلابتـون بـانـو کـج خـلـقـے کـه مےکـنیـد زیـبـاتـریـد،

اخـم کـه مےکـنید دلـربـاتـر،

بـحـث کـه مےکـنید و
دستـهـایـتـان را کـه "پـیـچ و تـاب" مےدهـیـد رویـایےتـر...


گـلابتـون جــان! حـق بـا شـمـاسـت اگـر مےگـوییـد
چرا برف سفیـد اسـت،
چـرا بـاران عـطـرِ بـهـارنـارنـج نـمےدهـد،

کـامـلا درست مے گـویـیـد
کــه چـرا مـهـتـاب روزهـا نمےآیـد
و آفـتـاب، چـند وقـتے شـب ‌هـا طـلـوع نمےکـند!

اصـلا چـه مـعـنے مےدهـد
ایـن هـمـه ستـاره بـه‌جـاے پـشـت پـلـک شـمـا در آسمـان بـاشنـد؟


راسـت مےگـوییـد! حـق‌داریـد،
بهــانه بگـیر گـلابتـونـم

همیشـه حق با تـوست

چـون، تنهـا تـویے کـه وقـتے بهـانـه مےگـیرے و مےخـندے ضعـف مےکـنم...+love


بهـانـه بگـیر گـلابتـونـم...


دل شکسته
دانلود موزیک
10 دیدگاه · 1 ماه و 20 روز و 16 ساعت و 17 دقيقه قبل در اي واي دل..... · ش:21277706

·
باز نشر توسط sina1355 و 19 سایر کاربران
αƨεм00пч


موقت

بعدِ مدتها سلام ب روی ماه دوستان : )

صفحه پیگیریام باز نمیشه : | چجوری اونهمه پستو لایک کنم :/
پاشین بیایین اونایی ک پست گذاشتن خودشونو معرفی کنن : |


با تشکر از همگی : )35 دیدگاه · 2 ماه و 2 روز و 23 ساعت و 21 دقيقه قبل · ش:21273512

·
باز نشر توسط sina1355 و 21 سایر کاربران