#Delshekaste هم اکنون يکي از اعضاي ما باشيد [عضويت سريع]

دلقک ها در صدا زندگی می کنند و در سکوت می میرند..

یک شاخه رز ، یک شعر ، یک لیوان چایی
آنقــدر اینجــا می نشینــم تــا بیــایی . . .
همیشه نبودنت کنارم مرا می آزارد
و من عجب بهانه گیر میشوم
تو امـــــــا...
لبخند مهربانت ،
پیوست میشود بر سکوت ...بوف ...کتی...

کاربران گروه

(774 کاربر)

مدیران گروه

برچسب‌های کاربری

شـــــــــــــعر کوتــــ..
13682 پست · گروه عمومی · شناسه‌: 376

شـــــــــــــعر کوتــــــــاه

✔کتــــے❤‿❤
✔کتــــے❤‿❤
آری ،
آمدن دلیل میخواهد
ماندن بهانه
و رفتن هیچکدام...
"فروغ فرخزاد "


دیدگاه · 20 ساعت و 33 دقيقه قبل در شـــــــــــــعر کوتــــــــاه · ش:29088429

·
✔کتــــے❤‿❤
✔کتــــے❤‿❤
ماهی های حوض خانه ام
از ناخن های تو رنگ می گرفتند...
یک روز سرخ...
یک روز زرد...
امروز خاکستری
رها شده بر سطح آب سرد...

"سیاوش رازانی"


دیدگاه · 20 ساعت و 34 دقيقه قبل در شـــــــــــــعر کوتــــــــاه · ش:29088425

·
✔کتــــے❤‿❤
✔کتــــے❤‿❤
" تـــــو "


" زندگـــــی " معنـــی پیچیده ای نــدارد !

همین که " تـــــو " باشــی . . .

این ، تمـــــــام زندگی است


دیدگاه · 20 ساعت و 44 دقيقه قبل در شـــــــــــــعر کوتــــــــاه · ش:29088395

·
boof
boof
دنیا می چرخد می چرخی و این چاقو در قلب مـــن رقص می کند


دیدگاه · 2 روز و 43 دقيقه قبل در شـــــــــــــعر کوتــــــــاه · ش:29086066

·
boof
boof
ــهای و لبــ هـای مـــن
ایــن شــعر شرعــی تــرین شــعار هــای استــــ . . .


دیدگاه · 2 روز و 47 دقيقه قبل در شـــــــــــــعر کوتــــــــاه · ش:29086063

·
boof
boof
قلــم کــه ننویســد حتــما

جــایـی از متـــن گـم شـده ای


دیدگاه · 2 روز و 50 دقيقه قبل در شـــــــــــــعر کوتــــــــاه · ش:29086059

·
boof
boof
بــی‌حضــور
هــرشــبــ
مــرگ می‌ایــد،
از کــوچه‌هــای بــی‌پایـــان


دیدگاه · 2 روز و 56 دقيقه قبل در شـــــــــــــعر کوتــــــــاه · ش:29086052

·
boof
boof
چــیزی بــرای گفـتن نــدارم
تـــنها
قــصه ای هستـــم در میــدان شــهر....


دیدگاه · 2 روز و 1 ساعت قبل در شـــــــــــــعر کوتــــــــاه · ش:29086047

·
boof
boof
تــابلــوی قــشنگی شــده‌ایــم
دیدگاه · 2 روز و 1 ساعت و 4 دقيقه قبل در شـــــــــــــعر کوتــــــــاه · ش:29086037

·
boof
boof
نمـــــــــــی دانـــــــــــی کـــــه دلتنـــــــــــــگی چه عطر کهنه ای دارد!!


دیدگاه · 2 روز و 1 ساعت و 7 دقيقه قبل در شـــــــــــــعر کوتــــــــاه · ش:29086033

·