#Delshekaste هم اکنون يکي از اعضاي ما باشيد [عضويت سريع]

دلقک ها در صدا زندگی می کنند و در سکوت می میرند..

یک شاخه رز ، یک شعر ، یک لیوان چایی
آنقــدر اینجــا می نشینــم تــا بیــایی . . .
همیشه نبودنت کنارم مرا می آزارد
و من عجب بهانه گیر میشوم
تو امـــــــا...
لبخند مهربانت ،
پیوست میشود بر سکوت ...بوف ...کتی...

کاربران گروه

(779 کاربر)

مدیران گروه

برچسب‌های کاربری

شـــــــــــــعر کوتــــ..
14381 پست · گروه عمومی · شناسه‌: 376

شـــــــــــــعر کوتــــــــاه

✔کتــــےܓ✿Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ
✔کتــــےܓ✿Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ
اهمیتی نمی‌دهم / که ستاره‌شناسان / درباره اتفاقی که رخ می‌دهد / چه می‌گویند / در خطوط فنجان قهوه / چشم‌های تو / تنها پیشگویی عالم هستند.


2 دیدگاه · 11 ساعت و 3 دقيقه قبل در شـــــــــــــعر کوتــــــــاه · ش:29464612

·
✔کتــــےܓ✿Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ
✔کتــــےܓ✿Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ
آن‌طور که قهوه‌ی نیم‌خورده را پس زدی / زمین لرزید / میز لرزید / دانه‌های شکر غمگین شدند / پاکت سیگار آتش گرفت


دیدگاه · 11 ساعت و 4 دقيقه قبل در شـــــــــــــعر کوتــــــــاه · ش:29464611

·
✔کتــــےܓ✿Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ
✔کتــــےܓ✿Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ
قهوه‌ام را تلخ می‌نوشم / شکر؟ / نه! فقط کمی لبخند در فنجانم بریز …


دیدگاه · 11 ساعت و 4 دقيقه قبل در شـــــــــــــعر کوتــــــــاه · ش:29464610

·
✔کتــــےܓ✿Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ
✔کتــــےܓ✿Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ
آقا! برای من یک قهوه تلخ لطفا! / می‌دانید اتفاق شیرینی‌ افتاده / من اما، در اضطرابِ رخدادِ یک اشتباه دوباره، دلشوره دارم


دیدگاه · 11 ساعت و 5 دقيقه قبل در شـــــــــــــعر کوتــــــــاه · ش:29464609

·
✔کتــــےܓ✿Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ
✔کتــــےܓ✿Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ
شعر را با تو قسمت می‌کنم / همان‌سان که روزنامه‌ی بامدادی را / و فنجان قهوه را / و قطعه‌ی کرواسان را / (نزار قبانی)


1 دیدگاه · 11 ساعت و 5 دقيقه قبل در شـــــــــــــعر کوتــــــــاه · ش:29464608

·
✔کتــــےܓ✿Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ
✔کتــــےܓ✿Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ
تو به نقش قهوه اعتقاد داری / به پیش‌ بینی / به بازی‌ های بزرگ / من فقط به چشمانت


دیدگاه · 11 ساعت و 6 دقيقه قبل در شـــــــــــــعر کوتــــــــاه · ش:29464607

·
✔کتــــےܓ✿Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ
✔کتــــےܓ✿Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ
و ما قهوه‌مان را می‌نوشیم / و وانمود می‌کنیم که یکدیگر را نگاه نمی‌کنیم / من همراه آن‌ها انتظار می‌کشم


دیدگاه · 11 ساعت و 6 دقيقه قبل در شـــــــــــــعر کوتــــــــاه · ش:29464606

·
✔کتــــےܓ✿Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ
✔کتــــےܓ✿Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ
عادت کرده‌ ام / به طعم قهوه / به آدم‌ های پشت پنجره‌ ی کافه


دیدگاه · 11 ساعت و 7 دقيقه قبل در شـــــــــــــعر کوتــــــــاه · ش:29464605

·
✔کتــــےܓ✿Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ
✔کتــــےܓ✿Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ
دلم تنگ می‌شود، گاهی / برای / یک دوست‌ات دارم ساده / دو فنجان قهوه‌ی داغ


دیدگاه · 11 ساعت و 7 دقيقه قبل در شـــــــــــــعر کوتــــــــاه · ش:29464604

·
✔کتــــےܓ✿Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ
✔کتــــےܓ✿Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ
فنجان نشسته‌‌ی صبح / مشاجره‌ی عصر / پنجره‌ای که امشب به رودخانه باز نخواهد شد / قهوه‌ای دیگر بنوشیم


دیدگاه · 11 ساعت و 7 دقيقه قبل در شـــــــــــــعر کوتــــــــاه · ش:29464603

·