#Delshekaste هم اکنون يکي از اعضاي ما باشيد [عضويت سريع]

سمـفونــی سکــوت وفــریـــاد...بوف کور...

مــیان
بـــودن
و
نــــبــودن . . .خیلــی پیـــش تر ها..

دوست داشتـــی بخوانـــی ام....!
همیشه نبودنت کنارم مرا می آزارد
و من عجب بهانه گیر میشوم
تو امـــــــا...
لبخند مهربانت ،
پیوست میشود بر سکوت ...بوف ...کتی...

کاربران گروه

(752 کاربر)

مدیران گروه

برچسب‌های کاربری

شـــــــــــــعر کوتــــ..
12559 پست · گروه عمومی · شناسه‌: 376

شـــــــــــــعر کوتــــــــاه

boof
boof
به انتظار فصل .... تموم فصل ها گذشت ..


دیدگاه · 6 ساعت و 44 دقيقه قبل در شـــــــــــــعر کوتــــــــاه · ش:28140888

·
boof
boof
خدایــــــا
از ایــن بــه بعـــد بــه مخلوقـــاتـت یــک متـــرجـم ضمیـــمه کــن ..
اینجـــا هیــچ کـــس ، هیـــچ کــس را نـمیفهــمد !


دیدگاه · 6 ساعت و 50 دقيقه قبل در شـــــــــــــعر کوتــــــــاه · ش:28140880

·
boof
boof
مـــثل هـــر شــــب،
خـــــیره به عکـــــــــس تو...
و خــــواب در آغــــوش میکــشــــد، جســــم ســـــرد و خســـــته ام را...
شــالـــت را که بســـــتی، ...
به کـــــوچه های این حـــوالی هم ســـــری بزن...
تنـــــــت را نمیخــــــــــواهم...
تنــــها شــــب بخـــیری ســـاده....


دیدگاه · 6 ساعت و 58 دقيقه قبل در شـــــــــــــعر کوتــــــــاه · ش:28140853

·
boof
boof
شبیه کسی شده ام که
پشت دود سیگارشب با خود می گوید باید تـَرکـــــ کنم ! ...
ســیگار را خانــــه را زندگـــی را
و باز پُــکــی دیگــــر می زند


دیدگاه · 7 ساعت و 5 دقيقه قبل در شـــــــــــــعر کوتــــــــاه · ش:28140842

·
boof
boof
ورق میزنم امـــــــــــــــــــــــا ... ورق برنمیــگردد لامَــصَب...


دیدگاه · 7 ساعت و 19 دقيقه قبل در شـــــــــــــعر کوتــــــــاه · ش:28140829

·
boof
boof
ايـــــــــن روزها
سپيـــــــــــــده كه مي زند بيــــــــــدار نميشـــــــوم...
ميميِـــــــــــــــــــــرم كـــه زنــــــــده ام....!
ميفـــــهمــــــــــــي....؟!!


دیدگاه · 7 ساعت و 34 دقيقه قبل در شـــــــــــــعر کوتــــــــاه · ش:28140825

·
boof
boof
تـــلــــــخ ام ! . .
مثل ِ خنــده ای بی حــوصلــه....


دیدگاه · 18 ساعت و 12 دقيقه قبل در شـــــــــــــعر کوتــــــــاه · ش:28138188

·
boof
boof
خورشید هم که باشی ســــردت می شوداین روزها ...


دیدگاه · 18 ساعت و 17 دقيقه قبل در شـــــــــــــعر کوتــــــــاه · ش:28138180

·
boof
boof
در عجبم….!!
راننده نیستم…..!!
اما هر کس به من میرسد…..
مسافر است….!!


دیدگاه · 18 ساعت و 19 دقيقه قبل در شـــــــــــــعر کوتــــــــاه · ش:28138176

·
boof
boof
معشـــــوقه ای پیداکرده ام به نام روزگار...
این روزهـــــا...
سخت مرا درآغـــــوش خویش به بازی گرفـــــته است !!!
سخت.


دیدگاه · 18 ساعت و 21 دقيقه قبل در شـــــــــــــعر کوتــــــــاه · ش:28138172

·