#Delshekaste هم اکنون يکي از اعضاي ما باشيد [عضويت سريع]

(shahram(nikoomanesh

46

مشخصات

موارد دیگر
(shahram(nikoomanesh
25 پست
1766 بازديد
امتياز : 1631.25
نيمه فعال
0.1 پست در روز
مرد


افتخارات

دنبال‌کنندگان

(83 کاربر)

گروه ها

(shahram(nikoomanesh
(shahram(nikoomanesh

.

.

آלּ قـבر بغض בاشتـہ باشی
ڪـﮧ نتوانی بڪَویی:
בل‌♡تنڪَم... *

{-35-}


.

.

شالم را


سـہ כور میپیچم כور ڪَرכטּَمزمستاטּفصل اعـכام هاسـﭞْ.. *

{-35-}

دل شکسته
2 دیدگاه · 4 روز و 16 ساعت و 13 دقيقه قبل در sheidae · ش:21347440

·
korosh
korosh
اگر به رفتن باشد ڪه همه بلدند …
همه می توانند طوری بروند ڪه حتی
سایه شاלּ در زندگی ڪسی جا نماند!
اما ماندלּ ، ڪار هر ڪسی نیست …
آنهایی می مانند ڪه پذیرفته اند عشق مثل دو روی یڪ سڪه است
ڪه با هم بودלּ فقط روزهای خوشی نیست
روزهای سخت هم دارد ،جر و بحث هم دارد ،اختلاف نظر هم هست …
آنها ڪه باور دارند عشق مثل دریاست
و دریا همیشه آرام نیست
آنها ڪه از موج وطوفانش نمیترسند …
اگردر زندگیتاלּ ڪسی را دارید ڪه در بدترین شرایط هم ڪنارتاלּ می ماند خیال نڪنید به شما نیاز دارد
او برای ماندלּ آمده
در منطقش عشق و ڪنار کشیدלּ با هم جور در نمی آید
جا زدלּ برایش بی معنی ست!

بعضی ها ، یا دستی را نمیگیرند یا برای همیشه می گیرند …
این بعضی ها
این بعضی های عاشق
قابل ستایش اند …!
{-35-}2 دیدگاه · 4 روز و 16 ساعت و 16 دقيقه قبل · ش:21347437

·
باز نشر توسط sarayii و 9 سایر کاربران
ثُمیلا
ثُمیلا
آخرین خبر

سکوتی ست

که در شهر

دهان به دهان می چرخد


چه زود دیر شد زمان مادیدگاه · 28 روز و 22 ساعت و 9 دقيقه قبل · ش:21334676

·
باز نشر توسط karane و 2 سایر کاربران
ساغرِسرمست
ساغرِسرمست
چه فرقی میکند
.
باشد یا ،
.
خودت باش
.
بگذار جهان هم
.

.
خودش باشد...شاد باش و شاد زی !
...1 دیدگاه · 29 روز و 1 ساعت و 9 دقيقه قبل · ش:21334673

·
باز نشر توسط Nani و 6 سایر کاربران
اُکتاویا
اُکتاویا
نيامدی و نچيدی انار سرخی را
كه ماند بر سر اين شاخه تا شد

دل شکستهیک روز به در زلف#تو آویزم !دیدگاه · 29 روز و 20 ساعت و 22 دقيقه قبل · ش:21334371

·
باز نشر توسط hanin و 3 سایر کاربران
عرفان
عرفان
کاش
آنقدر کوچک میشد
که پشت میز یک کافه می نشست
چای می خورد
ساعتش را نگاه می کرد
و با عجله می گفت “


ای عاشقِدیدگاه · 29 روز و 21 ساعت و 35 دقيقه قبل · ش:21334355

·
باز نشر توسط karane و 6 سایر کاربران
بنفشه . مدیرگروه ♣ شیدایی ♣
بنفشه . مدیرگروه ♣ شیدایی ♣
"... زمستان

شروع مُسری دردی ست

سینه به سینه از مادرانم

که به پهلو گرفته است ..."


آنسوی پنجره باد نیست.

و همین ترم می کند.


حدیثی ست که هرگز بپایان نمی آید... ♡دیدگاه · 30 روز و 26 دقيقه قبل · ش:21334254

·
باز نشر توسط karane و 7 سایر کاربران
(shahram(nikoomanesh
(shahram(nikoomanesh
.
.
.


می شمارכ اَبر
سکُـﮧهاے سُرخ... سکُـﮧهاے زرכ...
قُلَّڪِ כرخـﭞْ را تـڪانـכه فصلِ سرכ![ ... مטּ؛
چوناטּ اَنارے* خُشـڪ شـכه‌؛ بَر כرخـﭞْ!
بـہـار؛شـڪوفـﮧ ڪرכم ؛
پآئیز؛ بـﮧ بآر טּِشَـستَم ،
زمستآטּ رسیـכ؛ و همچنآטּ برسرشآخـﮧ..
نَـﮧ اَز پَسِ رسیـכَטּم؛ اُفتآכم..
نَـﮧ כستی بـﮧ چیـכטּم تآ ایטּ بآلا رسیـכ..
و نَـﮧ حتّی گُنجشکَڪی بـﮧ ایטּ میآنـﮧ راه یآفـﭞْ..
میכآטּم؛
زمستآטּ هم میگُذرد وَ میپوسَم؛
بـﮧ همیטּ سآכڪَی...]

.
.
.


دل شکسته
{-35-} ּ سلام
ּ بـכروכ {-35-}2 دیدگاه · 1 ماه و 2 ساعت و 16 دقيقه قبل · ش:21334152

·
(shahram(nikoomanesh
(shahram(nikoomanesh
...


" ... هَمچُو عَکسِ آب ،

تَشویش

اَز بَنایِ ما

نَرَفـﭞْ

مُرتَـ؏َِِش بوכه سـﭞْ گویی پَنجه یِ مِـ؏َمارِ ما ... "


[ ]

...

{-35-}

[ ... برگرכ ..بـﮧ انـכازه سُکوتی کـﮧ می فہمی ... ]

{-35-}


دل شکسته
♅✠♅   مسعود  ♅✠♅
♅✠♅ مسعود ♅✠♅
دل شکسته
دیدگاه · 1 ماه و 14 روز و 17 ساعت و 36 دقيقه قبل · ش:21327666

·
باز نشر توسط somila و shahram_nikoomanesh