#Delshekaste هم اکنون يکي از اعضاي ما باشيد [عضويت سريع]

(shahram(nikoomanesh

61

مشخصات

موارد دیگر
(shahram(nikoomanesh
31 پست
2623 بازديد
امتياز : 2060.55
نيمه فعال
0.1 پست در روز
مرد


افتخارات

دنبال‌کنندگان

(98 کاربر)

گروه ها

(shahram(nikoomanesh
(shahram(nikoomanesh
[ {-35-} ]


.وصيـﭞْ ڪرده ام ..

بعد از مرڪَم همراه مטּ دو تا فنجاטּ چاے هم..

دفـטּ ڪنيد ..

شايد صحبـﭞْهاے مטּ با خدا بـﮧ درازا ڪشيد ..

بـﮧ هرحال دلخورےها ڪم نيسـﭞْ ..

از بندڪَانش..

هماטּهايي ڪـﮧ ..

بي اجازه..

وارد شدند،..

خودخواهانـﮧ قضاوﭞْ ڪردند،..

بي مقدمـﮧ شڪستند..

و بـــــي خدا حافظي رفتند...


[ {-35-} ]


دل شکستهּبہبہانـــــــــیدیدگاه · 9 روز و 5 ساعت و 43 دقيقه قبل در sheidae · ش:21396277

·
آسانا
آسانا
عصر یک جمعه بیا بهر ملاقات ولی

سر ساعت به قرارم نرسیدن ممنوع!دیدگاه · 11 روز و 9 ساعت و 42 دقيقه قبل در sheidae · ش:21395821

·
باز نشر توسط shahram_nikoomanesh
(shahram(nikoomanesh
(shahram(nikoomanesh
.
.
.

[ {-35-} ]


... ایـטּ روزها دلخوشم بـﮧ؛
خواندטּ نمایشنامـﮧهاے کوتاه و بـﮧمرور خاطراﭞْ
ایـטּ روزها دلخوشم بـﮧ؛
مہمانی هاےکوچک دوستانـﮧ و شب نشینی هاے طولانی

روزها اما ؛
مانده اند در انتظار مטּ... تا با آنہا و غربت کشدارشان چـﮧ کنم!

ایـטּ روزها ...
نغمـﮧاے ندارم براے خواندטּ ؛اما
دلخوشم بـﮧ صداے تو از آטּ سوے تلفטּ؛کـﮧ حالم را میپرسی ...
و شعرےکـﮧ برایم پیدا کردے :
" بـﮧ رودِ زمزمـﮧگر گوش کُטּ کـﮧ میخوانَد
سرود رفتטּ و رفتטּ
و برنگشتטּ ها ! ".


[ {-35-} ]

قلم ها براے کـﮧ می نویسند؟
لابد براے آنہایی کـﮧ نیستند...-همـیـטּ؟حرف دیگـﮧ اے نیسـﭞْ؟

نیسـﭞْ!؟


.

.
{-35-}


دل شکسته
دیدگاه · 2 ماه و 6 روز و 16 ساعت و 52 دقيقه قبل در sheidae · ش:21382738

·
♅✠♅   مسعود  ♅✠♅
♅✠♅ مسعود ♅✠♅
کاش مرا بازگردانی به ابتدای نگاهی

که انتهای تمام دلخوشی هایم.بود...‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌؟

دل شکسته
دیدگاه · 2 ماه و 7 روز و 10 ساعت و 44 دقيقه قبل · ش:21382725

·
باز نشر توسط shahram_nikoomanesh
Nashmil.جانشین مدیرارشد*•* شـ♥ـیدائی *•*
Nashmil.جانشین مدیرارشد*•* شـ♥ـیدائی *•*
دل شکستهراز عشق در این است که حس تملک را از خود دور کنی.

در حقیقت هیچکس نمی تواند مال کسی شود.

شریک زندگیت را با طناب نیاز، نبند.

گیاه هنگامی رشد می کند که آزادانه از هوا و نور آفتاب

استفاده کند...


دیدگاه · 2 ماه و 7 روز و 17 ساعت و 28 دقيقه قبل در sheidae · ش:21382570

·
باز نشر توسط mohammadalfa و shahram_nikoomanesh
Nashmil.جانشین مدیرارشد*•* شـ♥ـیدائی *•*
Nashmil.جانشین مدیرارشد*•* شـ♥ـیدائی *•*
دل شکستهﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﮕﻮ

ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻋﺸﻖ

ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ

ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ ؟دیدگاه · 2 ماه و 7 روز و 17 ساعت و 32 دقيقه قبل در sheidae · ش:21382566

·
باز نشر توسط shahram_nikoomanesh
(shahram(nikoomanesh
(shahram(nikoomanesh
{-35-}

..

بالاخره رسیدیم به ایـטּ نقطـﮧ

مטּ میروم سر خط

تو اما بماטּ همیـטּ جا

قبل از ایـטּ نقطـﮧ

تو یک پایاטּ بندے خوب براے ایـטּ سطرے

مטּ میروم سر خط

شاید در سطر بـ؏ـد

واژه اے بتواند تو را برایم فراموش کند...
..


şɧεïđą . ارشدِ گروه "شـیدائی"

{-35-}

...

نقطـﮧ سر خط

آغاز ،رفتـטּ اسـﭞْ...


{-35-}

...

برای کسی که...
بماند
نقطـﮧ سر خط

{-35-}

..

[ {-35-} ]دیدگاه · 3 ماه و 2 روز و 1 ساعت و 2 دقيقه قبل در sheidae · ش:21374768

·
(shahram(nikoomanesh
(shahram(nikoomanesh
{-35-}

..

"دیوانڪَی در دستڪَاه شور"


[ ... آهنڪَ هایی هستند کـﮧ زمانی بودند
و آטּ یڪ نفر هم بود
و حالا آטּها هستند و آטּ یڪ نفر نیست...
و شما هستید و یک دنیا کـﮧ حالا دارد نبودنش را
بـﮧ رخ تاטּ می کشد...

کک ِتاטּ هم نگزد...
آهنڪَ را تا آخر ڪَوش کنید،
لبخندے بزنید،
سرے تکان دهید و بگویید: "یادش بـﮧخیر!... ]

..

{-35-}şɧεïđą . ارشدِ گروه "شـیدائی"
{-35-}

...

نقطﮧ سر خط

آغاز ؛ رفتـטּ اسـﭞْ...1 دیدگاه · 3 ماه و 15 روز و 20 ساعت و 24 دقيقه قبل در sheidae · ش:21370156

·
باز نشر توسط rashein و 23 سایر کاربران
şɧεïđą . ارشدِ گروه "شـیدائی"
{-35-}

...

برای کسی که...
بماند
نقطـﮧ سر خط

.2 دیدگاه · 3 ماه و 15 روز و 20 ساعت و 25 دقيقه قبل در sheidae · ش:21370155

·
باز نشر توسط nelee و 32 سایر کاربران