#Delshekaste هم اکنون يکي از اعضاي ما باشيد [عضويت سريع]
به دنبال کسی باش که تو را به خاطر زیبایی های وجودت زیبا خطاب کند نه به خاطر جذابیتهای ظاهریت
که این فـــاصــله ی کوتـــاه، بین لبخند و اشک نامش\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" زندگیست \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

کاربران گروه

(1049 کاربر)


مدیران گروه

برچسب‌های کاربری

دل شکسته شاد
21809 پست · گروه عمومی · شناسه‌: 968

دل شکسته شاد

milad
milad
گاهی عمر تلف میشود ؛

به پای یک احساس ….

گاهی احساس تلف میشود ؛

به پای عمر !

و چه عذابی میکشد ،

کسی که هم عمرش تلف میشود ؛

هم احساسش ........


دیدگاه · 5 سال و 9 ماه و 28 روز و 13 ساعت و 25 دقيقه قبل در دل شکسته شاد · ش:21180551

·
milad
milad
حرفی نیست...
خودم سکوتت را معنی می کنم
کاش می فهمیدی
گـاهی همین نگاه سردت...
روی زمستان را هم كم می كند!!!


دیدگاه · 5 سال و 9 ماه و 28 روز و 13 ساعت و 44 دقيقه قبل در دل شکسته شاد · ش:21180367

·
milad
milad
گاهی پای کسی میمانی ....

که نه دیدی اش .... نه میشناسی اش .......

فقط حسش کرده ای .... تجمسمش کرده ای ...

پشت هاله ای از نوشته های مجازی روی پیج مجازی اش ...

که هر روز میخوانی و در جوابش میگویی ....

لایک ....


دیدگاه · 5 سال و 9 ماه و 28 روز و 14 ساعت و 11 دقيقه قبل در دل شکسته شاد · ش:21180103

·
milad
milad
شاید این را شنیده ای که زنان

در دل "آری" و "نه" به لب دارند

ضعف خود را عیان نمی سازند

رازدار و خموش و مکارند....


دیدگاه · 5 سال و 9 ماه و 28 روز و 14 ساعت و 38 دقيقه قبل در دل شکسته شاد · ش:21179849

·
milad
milad
با تمـام مـداد رنگـی هـای دنـیا
بـه هـر زبـانی که بـدانی یـا نـدانی !
خـالی از هـرتشبیه و استعـاره و ایهـام …
تنهـا یکــ جملـه برایـت خـواهـم نوشت :
دوستت دارمــ خاص ترین مخـاطب خـاص دنیـا !


دیدگاه · 5 سال و 9 ماه و 28 روز و 14 ساعت و 59 دقيقه قبل در دل شکسته شاد · ش:21179632

·
milad
milad
پرواز آفتاب و نسیم و پرنده را

می دانم و صفای دلآویز دشت را

اما، من این میان

پرواز لحظه ها را،

افسوس میخورم

پرواز این پرنده ی بی بازگشت را ...


دیدگاه · 5 سال و 9 ماه و 28 روز و 15 ساعت و 44 دقيقه قبل در دل شکسته شاد · ش:21178596

·
milad
milad
خوشبختی مثل یه پروانه است . وقتی دنبالش می‌دوی پرواز می‌کنه اما وقتی وایسی میاد رو سرت میشینه


دیدگاه · 5 سال و 9 ماه و 28 روز و 15 ساعت و 48 دقيقه قبل در دل شکسته شاد · ش:21178551

·
milad
milad
گاهی اوقات آرزو می کنم ای کاش تک پرنده عاشقی بودم که میان صدها هزار پرنده بتوانم به قله بلند سرزمین هستی برسم و پرواز کنان نغمه سر دهم که… من شیدای تو وعاشقانه دوستت دارم


دیدگاه · 5 سال و 9 ماه و 28 روز و 16 ساعت و 1 دقيقه قبل در دل شکسته شاد · ش:21178400

·
milad
milad
اگر لذت ترک لذت بدانی دگر [!] نفس لذت نخوانی


دیدگاه · 5 سال و 9 ماه و 28 روز و 16 ساعت و 10 دقيقه قبل در دل شکسته شاد · ش:21178291

·
milad
milad
میرسد روزی که بی هم میشویم ، یک به یک از جمع هم کم می شویم

میرسد روزی که ما در خاطرات ، موجب خندیدن و غم می شویم

گاه گاهی یاد ما کن ای رفیق

میرسد روزی که بی هم میشویم


دیدگاه · 5 سال و 9 ماه و 28 روز و 16 ساعت و 18 دقيقه قبل در دل شکسته شاد · ش:21178219

·