#Delshekaste هم اکنون يکي از اعضاي ما باشيد [عضويت سريع]
641
اطلاعات پروفايل خصوصي است.
S♡ĤEĪĿ( ShΛßGΛŔD)
S♡ĤEĪĿ( ShΛßGΛŔD)
نیما یوشیج چه زیبا گفت:

"فکر را پر بدهید"
و نترسید که از سقف عقیده برود بالاتر
"فکر باید بپرد"
برسد تا سر کوه تردید
و ببیند که میان افق باورها
کفر و ایمان چه به هم نزدیکند...
"فکر اگر پربکشد"،
جای این توپ و تفنگ،
اینهمه جنگ،
سینه ها دشت محبت گردد...
دستها مزرع گلهای قشنگ...
"فکر اگر پر بکشد"
هیچکس کافر و ننگ و نجس و مشرک نیست!
همه پاکیم و رها...دیدگاه · 2 روز و 14 ساعت و 52 دقيقه قبل در شبگرد · ش:21292705

·
باز نشر توسط sama_G و mohammadalfa
S♡ĤEĪĿ( ShΛßGΛŔD)
S♡ĤEĪĿ( ShΛßGΛŔD)
ماندن های زیاد خفه می کند
معشوقی را که تطمیع عشق دیگری شده است..
دست از بودن های دور بکش.. و
خودت را تباه معاشقه های فرمالیتۀ کسی نکن که
برای عاشقانه هایش، مخاطب المثنی گرفته است..

مطمئن باش سرانجام
به آب خواهد داد، دسته گل غرورت را،
آغوش فرضی همان معشوقی که...
اختیار حواسش را به دیگری تفویض کرده باشد...


دیدگاه · 2 روز و 15 ساعت و 14 دقيقه قبل در شبگرد · ش:21292701

·
باز نشر توسط sama_G
S♡ĤEĪĿ( ShΛßGΛŔD)
S♡ĤEĪĿ( ShΛßGΛŔD)
آن که می گفت :
منم بهر تو غم خوارترین!

چه دل آزارترین شد،
چه دل آزارترین...

دیدگاه · 10 روز و 14 ساعت و 46 دقيقه قبل در شبگرد · ش:21289781

·
باز نشر توسط sama_G و SenpaiRasuol
Sama"شبگرد"
Sama"شبگرد"
این همه شما خودتونو گرفتید من نگاه کردم، امشب دیگه وقتشه من خودمو بگیرم.

IMG_20170807_231041.jpg
دیدگاه · 11 روز و 5 ساعت و 2 دقيقه قبل در شبگرد · ش:21289672

·
S♡ĤEĪĿ( ShΛßGΛŔD)
S♡ĤEĪĿ( ShΛßGΛŔD)
کسی در من دیوانه شده،،
دیوانه ای که میخواهد از پنجره به پرواز درآید..
لیوان چایش را در هوا خالی کند..
از چیزهایی لذت میبرد که هیچ کس لذت نمیبرد...
نگهداری از این دیوانه برایم سخت است...
دستهایم را بسته ام....تا او شیشه ها را نشکند.
پاهایم را بسته ام....تا از لبه ی پرتگاه به راه رفتنش ادامه ندهد.
به دهانم چسب زده ام تا او خواب شهر رابهم نزند..
کسی در من دیوانه شده،من از او میترسم.

2 دیدگاه · 16 روز و 6 ساعت و 37 دقيقه قبل در شبگرد · ش:21286907

·
باز نشر توسط sama_G
S♡ĤEĪĿ( ShΛßGΛŔD)
S♡ĤEĪĿ( ShΛßGΛŔD)
زندگی ،
وزنِ نگاهی ست
که در خاطره ها می ماند ...

دیدگاه · 16 روز و 6 ساعت و 40 دقيقه قبل در شبگرد · ش:21286902

·
باز نشر توسط sama_G و mohammadalfa
S♡ĤEĪĿ( ShΛßGΛŔD)
S♡ĤEĪĿ( ShΛßGΛŔD)
اثر انگشت‌های ما
از قلب‌هایی که لمس‌شان کرده‌ایم
هرگز پاک نخواهند شد

دیدگاه · 16 روز و 7 ساعت و 2 دقيقه قبل در شبگرد · ش:21286897

·
باز نشر توسط sama_G
S♡ĤEĪĿ( ShΛßGΛŔD)
S♡ĤEĪĿ( ShΛßGΛŔD)
من دلم میخواهد
که به طغیانی تسلیم شوم
من دلم میخواهد
که ببارم از آن ابر بزرگ
من دلم میخواهد
که بگویم نه نه نه نه
– برویم
– سخنی باید گفت
– جام یا بستر یا تنهائی یا خواب ..

دیدگاه · 16 روز و 7 ساعت و 4 دقيقه قبل در شبگرد · ش:21286895

·
باز نشر توسط sama_G
S♡ĤEĪĿ( ShΛßGΛŔD)
S♡ĤEĪĿ( ShΛßGΛŔD)
دعاي قشنگ براي آغاز صبح

ﺩﻋﺎ کنیم هیچکس ﺩﻟﺶ ﻧﮕﯿﺮﻩ ﺍﮔﻪ ﻫﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺧﺪﺍ ﯾﻪ ﻫﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﺧﻮﺏ ﺑﺬﺍﺭﻩ ﺳﺮ ﺭﺍﻫﺶ!

ﺩﻋﺎ کنیم ﻫﯿﭽﮑﺪﻭممون ﺍﺷﮑﯽ ﺍﺯ ﭼﺸﻤﺎﺵ ﻧﯿﺎﺩ ﺍگرم اﻭﻣﺪ ﺍﺯ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﻪ!

ﺩﻋﺎ کنیم ﻫﯿﭽﮑﯽ ﺩﻟﺶ ﭘﺮ ﻧﺸﻪ ﺍﮔﻪ ﻫﻢ ﭘﺮ ﺷﺪ ﭘﺮ ﺑﺸﻪ ﺍﺯ ﻋﺸﻖ، ﺍﺯ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ!

ﺩﻋﺎ کنیم هیچکی ﻧﺎ ﺍﻣﯿﺪ ﻧﺸﻪ ﺍﮔﻪ ﻫﻢ ﺷﺪ ﺧﺪﺍ ﺯﻭﺩ ﯾﻪ ﺍﻣﯿﺪ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﻬﺶ ﺑﺪﻩ!

ﺩﻋﺎ کنیم ﻫﺮ ﮐﯽ ﻫﺮ ﭼﯽ ﺗﻮ ﺩﻟﺶ ﺩﺍﺭﻩ ﺑﻬﺶ ﺑﺮﺳﻪ!

ﺩﻋﺎ کنیم حکمت خدا با آرزوهامون یکی باشه..
روزتون پراز حس آرامش خوب...
{-35-}{-35-}{-35-}دیدگاه · 17 روز و 17 ساعت و 49 دقيقه قبل در شبگرد · ش:21286362

·
باز نشر توسط sama_G و shokooh
S♡ĤEĪĿ( ShΛßGΛŔD)
S♡ĤEĪĿ( ShΛßGΛŔD)
اگه میتونی زیبایی زندگی رو ببینی، به خاطر زیبایی درونته. دنیا مثل یه آینه است، ما همه مون بازتاب خودمون رو توش میبینیمدیدگاه · 18 روز و 14 ساعت و 28 دقيقه قبل در شبگرد · ش:21285802

·
باز نشر توسط sama_G و mohammadalfa