#Delshekaste هم اکنون يکي از اعضاي ما باشيد [عضويت سريع]
1261
اطلاعات پروفايل خصوصي است.
❤ عزت ❤عطر یاس ❤
❤ عزت ❤عطر یاس ❤
تاریخ انسانِ آزاد هرگز بر حسب {اتفاق} نوشته نشده است، بلکه به وسیلۀ {انتخاب} به رشته تحریر در آمده است

آیزنهاوردیدگاه · 7 ساعت و 46 دقيقه قبل در عـطـر یــاس · ش:21404624

·
❤ عزت ❤عطر یاس ❤
❤ عزت ❤عطر یاس ❤
قابل اعتماد بودن چيزي فراتر از پذيرش مسئوليت است. پذيرش مسئوليت بايد با قضاوت درست همراه باشد.

دیدگاه · 7 ساعت و 46 دقيقه قبل در عـطـر یــاس · ش:21404621

·
❤ عزت ❤عطر یاس ❤
❤ عزت ❤عطر یاس ❤
شخصی در ڪاباره ميميرد

و شخصی ديگر در مسجد

شاید اولی برای نصیحت داخل رفته بود

و دومی برای دزدیدن ڪفشها

پس انسانها را به میل خود قضاوت نڪنیم{-35-}دیدگاه · 7 ساعت و 48 دقيقه قبل در عـطـر یــاس · ش:21404615

·
❤ عزت ❤عطر یاس ❤
❤ عزت ❤عطر یاس ❤
تنها نگرانِ این بودم
که به جستجوی تو
در دورترین کوچه ی دنیا به خانه ات برسم
و تو به جستجویم رفته باشی

چه غمبار
وقتی نمی دانی
گم کرده ای
یا گم شده ای؟

{-35-}دیدگاه · 8 ساعت و 5 دقيقه قبل در عـطـر یــاس · ش:21404603

·
❤ عزت ❤عطر یاس ❤
❤ عزت ❤عطر یاس ❤
تنها نگرانِ این بودم
که به جستجوی تو
در دورترین کوچه ی دنیا به خانه ات برسم
و تو به جستجویم رفته باشی

چه غمبار
وقتی نمی دانی
گم کرده ای
یا گم شده ای؟

{-35-}دیدگاه · 8 ساعت و 9 دقيقه قبل در عـطـر یــاس · ش:21404594

·
❤ عزت ❤عطر یاس ❤
❤ عزت ❤عطر یاس ❤
"طو"
خواستنى ترين دست نيافتنىِ اين شهرِ شلوغى
دیدگاه · 8 ساعت و 10 دقيقه قبل در عـطـر یــاس · ش:21404590

·
❤ عزت ❤عطر یاس ❤
❤ عزت ❤عطر یاس ❤
فصلی در راه است
با اشک هایی که هنوز بر گونه ی خیابان نیفتاده
خشک می شوند
و عشق پنهانی ترین رازِ پاییز است...

{-35-}دیدگاه · 8 ساعت و 12 دقيقه قبل در عـطـر یــاس · ش:21404583

·
❤ عزت ❤عطر یاس ❤
❤ عزت ❤عطر یاس ❤
حرف دارم اما
کلماتم گنگ اند
و زبانم خاموش ...
واژه ی تازه بیاموز مرا...
دیدگاه · 8 ساعت و 13 دقيقه قبل در عـطـر یــاس · ش:21404580

·
❤ عزت ❤عطر یاس ❤
❤ عزت ❤عطر یاس ❤
ﺗﻨﻬﺎﭼﯿﺰی که ﺧﺮﺟﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ

ﺟﺎﺭﯼ ﺷﺪﻥ ﺩﺭﺫﻫﻦ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ،

ﭘﺲ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺁﻧﮕﻮﻧﻪ ﺟﺎﺭﯼ شویم ﮐﻪ

خنده ﺑﺮلبانشان نقش ببندد

ﻧﻪ نفرت ﺩﺭ دلشان.{-35-}دیدگاه · 8 ساعت و 14 دقيقه قبل در عـطـر یــاس · ش:21404575

·
احمد رضایی
احمد رضایی
خانجونم میگه :::::::::
بعضی ها که سرما میخورن .
دلشون خیلی تنگ میشه
از روی تختخوابشون ویا شاید از یک پنچره که یک پرده داره .
هی نیم نگاهی به بیرون می اندازنند .
شاید کسی را رو ببینن که هی سرک میکشن . با جستی کوتاه .
و شاید هم از ته دلشون از خدا میخواهندکه نسیمی این پرده برای لحظه ای کنار ببره .
شاید خیالشون راحت بشه .
چون شنیدن که یکی سرما خورده .
وچه انتظار شیرینی .
سرما خوردگی هم عالمی داره ....ها .دیدگاه · 9 ساعت و 40 دقيقه قبل · ش:21404569

·