#Delshekaste هم اکنون يکي از اعضاي ما باشيد [عضويت سريع]
242

مشخصات

موارد دیگر
✘šadegh✔
218 پست
16217 بازديد
امتياز : 16076.4
حالت من: معمولي
حرفه اي
0.2 پست در روز
مرد
مجرد
1100
پراید
دکترا و بالاتر
ايران - تهران
از بس چشمای تو چرخید که من از چشم تو افتادم...مقصر من بودم آره,زیاد بالوپرت دادم

افتخارات

دنبال‌کنندگان

(354 کاربر)

گروه ها

(12 گروه)
sara1212
sara1212
در اواخر بیست و یک سالگی
در حال فراموش کردنم!
اصلا دلم میخواهد تمام بیست ویک سال گذشته را مچاله کنم .
و طوری که امروز متولد شدم از نو شروع کنم....
سالهای کودکی را تا میتوانم بچگی کنم..
و وحشتناکترین ارتفاع شانه ی پدرم باشد ....
در کوچه با پیراهن گلدار برقصم.
دور خانه بچرخم و مادرم قاشقش ماست در دهانم بگذارد!
و زندگی کنم به معنای واقعی ...وهجده سالگی اما ..
باید
شش دانگ حواسم به خودم باشد
ممکن است
عاشقت شوم
و احتمالش هست
تا آخر زندگیم درگیرت باشم !IMG_20170730_000438_378.jpg
6 دیدگاه · 1 ماه و 22 روز و 9 ساعت و 2 دقيقه قبل · ش:21285246

·
باز نشر توسط singly و 3 سایر کاربران
M_GH
[ {-35-} ][ {-35-} ]جان #{-35-}
سلام‌

دوباره آمدیم و داغِ دلمان تازه شُد
آمدیم با ، ، بے صدا

گل هاے پَر پَر را روے قبر تو مے ریزیم
مے گرییم ،
مے گرییم ،
برمے گردیم
باز ،
تنها و دستِ خالے بر مے گردیم ...

[  آن تو چه مے گذرد با دَستهاے مِهربانت ، گونه هات ، چشم هات ... ]

دوّم مُرداد
دل شکسته
27 دیدگاه · 1 ماه و 27 روز و 14 ساعت و 26 دقيقه قبل در بُغــض ِ آســِمــون · ش:21284012

·
باز نشر توسط gemini و 28 سایر کاربران
αƨεм00пч

°°°

تابستانی ڪه را ڪم כاشته باشـכ ڪه
تابستاטּ نیست،
بایـכ باشی
ڪنار تمام اتفاقات حال خوب ڪטּ כنیا
ڪنــار آטּ لیواטּ پر از آب هنـכوانه‌ی شیریטּ و خنڪ
و رقص قالب های ڪوچڪ یخ
ڪنار فالوכه های پر از آبلیمـو
ڪه عطر ڪوچه پس ڪوچه های را می‌ـכهنـכ
ڪنار بستنی قیفی هایی ڪـه آب می‌شونـכ و כستانی ڪـه غرق
ڪنار آفتاب گرم و طلایی رنگی ڪه
از پنجره سرڪ می‌ڪشـכ
به هوای چشم ‌هایت
بایـכ باشی
כر تטּ تمام پیراهטּ ‌های گل כار و نخی تابستانه
و ڪنار آטּ سنجاق سر‌های رنگی
ڪه هوای موهایت
به سرشاטּ زכه
بایـכ باشی
برای خاطر כل میزی ڪه جز ما
صنـכلی‌هایش را به هیچڪس نمی‌ـכهـכ
و قهوه‌هایی ڪه برای هرڪسی غیر از ما
بـכ طعم می‌شونـכ
بایـכ باشی
برای خاطر כل تمام شمعـכانی ها
و برای خاطر مטּ
ڪه بی
آب خوش از گلوی لحظه‌هایم
پاییטּ نمی‌روכ ..803120648_76707.jpg
17 دیدگاه · 2 ماه و 4 روز و 4 ساعت و 1 دقيقه قبل در بُغــض ِ آســِمــون · ش:21282242

·
باز نشر توسط karane و 37 سایر کاربران
`Mαяλαм


√√

مـا سـال ها پـيش شـادےهايـماלּ را گــم كـرديـم
مـياלּ روزمـرگي هايـماלּ
مـياלּ مـشغله هاے پـوچ
مـياלּ كـينه و نـفرت هايـماלּ
مـياלּ بـُغض هايماלּ
و حـس هاے نـاشیانه مـاלּ
و حـالا سال هاست دنبال گـمشده ے مـفقود الاثـرے مـيگرديـم
كه خـودمـاלּ گـمش كـرديـم
و مـياלּ تـمامِ ايـלּ زيـر و رو كـردלּ ها خـودمـاלּ را نيز فـرامـوش كـرديم
وَ حالا گــمشده شــادی نـيست...
!

_________________________________

+
آروووم بـودלּ رو یـآد بـگیـر تـآ هـمیشه شــآد باشی ...-0-09.jpg
13 دیدگاه · 2 ماه و 5 روز و 5 ساعت و 17 دقيقه قبل · ش:21282020

·
باز نشر توسط karane و 26 سایر کاربران
M_GH
[ {-35-}{-35-} ]

 فراموش نڪرده اَم 
 چشم هایت را ڪه خواهرانم بودند 
 پیشانے اَت ڪه ڪودڪ من بود 
 و دستانت 
 ڪه بهترین دوستم...
 

 من هر صُبح [ #{-35-} ] هایم را براے تو مے فرستم 
 همه را در مُشت بگیر و از پنجره ے اُتاقت رَهایشان ڪُن 
 آنها بر مے گردند براے آزار ِمن 
 


دل شکسته
5 دیدگاه · 2 ماه و 5 روز و 20 ساعت و 32 دقيقه قبل در بُغــض ِ آســِمــون · ش:21281941

·
باز نشر توسط mhhrane و 20 سایر کاربران
M_GH
[ {-35-}{-35-} ]

 مهربانم 
 هر وقت ڪه فراموش مے ڪنم بگویم صُبحت بخیر ،
 از حیرانے و سڪوتم غَمگین مشو 
 خیال نڪن ڪه بینِ من و تو چیزے عوض شُده 
 آن گاه ڪه نمے گویم دوستت دارم 
 یعنے ڪه دوست ترت مے دارم 
 
 وقتے ڪه مدّت ها روبه رویم مے نشینے ،
 و من از عَطر تو چشم مے پوشم ،
 یا گلایه هاے پیراهن عطرآگینت را سرسرے مے گیرم ،
 خیال نڪن ڪه احساسم بر باد رفته یا قلبم بدل به سنگ شده 
 
نه نازنین،هرگز 
  من تو را وراے دوست داشتن دوست دارم 
 فقط اجازه بده را آن گونه ڪه در خیالات است ببینم


[ صُبحت بخیر{-35-} ]

دل شکسته
15 دیدگاه · 2 ماه و 6 روز و 21 ساعت و 17 دقيقه قبل در بُغــض ِ آســِمــون · ش:21281466

·
باز نشر توسط sadegh0214 و 18 سایر کاربران
αƨεм00пч


موقت

بعدِ مدتها سلام ب روی ماه دوستان : )

صفحه پیگیریام باز نمیشه : | چجوری اونهمه پستو لایک کنم :/
پاشین بیایین اونایی ک پست گذاشتن خودشونو معرفی کنن : |


با تشکر از همگی : )35 دیدگاه · 3 ماه و 1 روز و 17 ساعت قبل · ش:21273512

·
باز نشر توسط sina1355 و 21 سایر کاربران
sara1212
sara1212
کلی روزهای خوب برامون تو راهه۲۰۱۷۰۶۱۸_۱۳۴۱۰۲.jpg
6 دیدگاه · 3 ماه و 2 روز و 23 ساعت و 32 دقيقه قبل · ش:21273042

·
باز نشر توسط sadegh0214
ܓღ√ ♫♥ رضـــ ــــ ـــا ♥ ♫  ܓ (●̮̮̃√ •̃)
ܓღ√ ♫♥ رضـــ ــــ ـــا ♥ ♫ ܓ (●̮̮̃√ •̃)
در ** زنــــــدگــــــی ** ..............
مثل یک ** تمــــــــبر ** باش ..............
به يك هدف بچسب و اون رو به مقصد برسون .....!!
دیدگاه · 3 ماه و 7 روز و 8 دقيقه قبل در دلــهــایـــ غـمگـینــــ · ش:21272135

·
باز نشر توسط alon_star و 6 سایر کاربران
sara1212
sara1212
روزای خوب جوانی
دوستای خوب
حال خوب {-29-}عشق{-41-}۲۰۱۷-۰۶-۰۲-۰۱-۰۲-۰۲-۲۶۵.jpg
2 دیدگاه · 3 ماه و 10 روز و 10 ساعت و 56 دقيقه قبل · ش:21271060

·
باز نشر توسط sadegh0214