#Delshekaste هم اکنون يکي از اعضاي ما باشيد [عضويت سريع]
40

مشخصات

موارد دیگر
صبا
381 پست
10034 بازديد
امتياز : 2914.05
فعال
0.9 پست در روز


افتخارات

دنبال‌کنندگان

(84 کاربر)
صبا
صبا
آنقدر "باورت" دارم...!!!

که "اگر" در "کویر" بگویی...!!!

"باران" هست...!!!

به "حرمت" صدایت...!!!

"خیس" می شوم...!!دیدگاه · 6 روز و 5 ساعت و 24 دقيقه قبل · ش:21298033

·
صبا
صبا
دوست داشنتت.
گناه باشد یا ڪہ
اشتباه....

گناه میڪنم تورا... بارها... بہ اشتباه...دیدگاه · 7 روز و 10 ساعت و 57 دقيقه قبل · ش:21297739

·
صبا
صبا
دلتنگی یک شب هایی را هیچ
خیابانی گردن نمیگیرد
تاریکی یک شب هایی را هیچ
مهتابی روشن نمیکند،گردوغبار
یک شب هایی را هیچ بارانی
شستشونمی دهد و تمام
این شب ها را نبودن تو رقم میزنددیدگاه · 8 روز و 5 ساعت و 7 دقيقه قبل · ش:21297629

·
صبا
صبا
دوســــت داشــــــتن تو…
بی اجـــــازه زیباســــت!
«تـــو هم نخواهــــــی »
باز . . .
دوســـــت داشتنـی هستــی!دیدگاه · 8 روز و 8 ساعت و 23 دقيقه قبل · ش:21297549

·
صبا
صبا
بیا از اینجایی
ڪه من ایستاده ام
به رفتنت نگاه ڪن ...
اگر توانستی ،
برو !دیدگاه · 8 روز و 8 ساعت و 26 دقيقه قبل · ش:21297548

·
صبا
صبا
عاشق شده ام بر تو
تدبیر چه فرمایی؟

از راه صــلاح آیــم . . .
یا از ره رسوایی؟دیدگاه · 8 روز و 8 ساعت و 32 دقيقه قبل · ش:21297547

·
صبا
صبا
چشمانت همرنگ قهوه است…
تلخ اما…
اعتیاد آوردیدگاه · 8 روز و 8 ساعت و 34 دقيقه قبل · ش:21297546

·
صبا
صبا
پروازِ هیچ پرنده‌ای را

حسرت نمی‌برم

وقتی قفس

چشم‌های تو باشددیدگاه · 8 روز و 8 ساعت و 37 دقيقه قبل · ش:21297545

·
صبا
صبا
ضبط میکنــم تمــام حــرف هــایــت را
نه بــرای روزهای بی تـو بـودن . . . !

صدایت آنقدر آرامــم میکـند کهـ
یـادم میـرود بایـد نفس بکشــم .دیدگاه · 8 روز و 8 ساعت و 40 دقيقه قبل · ش:21297544

·
صبا
صبا
تنهــا چيزے كه طعــمش

هيچ وقـــت عوض نمے شود

دوســت داشتـــن توســت

هميشه شيرين و دلچســبدیدگاه · 8 روز و 9 ساعت و 1 دقيقه قبل · ش:21297528

·