#Delshekaste هم اکنون يکي از اعضاي ما باشيد [عضويت سريع]
1010
اطلاعات پروفايل خصوصي است.
ElmiRA
ElmiRA
بعضی ها را هرچقدر هـم که بخواهی ؛


“تمام” نمی شوند ….


همش به آغوششان بدهکار میمانی !


حضورشان ”گـرم” است ؛ سکوتشان خالی میکند دل ِآدم را …


آرامش ِ صدایشان را کم می آوری !


هر دم هر لحظه “کــم” می آوریشان …


آخ که چقدر کم دارمـــت …342356_cCPtqIqX.jpg
دیدگاه · 5 سال و 9 ماه و 23 روز و 10 ساعت و 43 دقيقه قبل · ش:21176977

·
ElmiRA
ElmiRA
شراب که کهنه شد،
طعمش ناب می‌شود؛
شیرین می‌شود؛
غلیظ می‌شود؛ مستت می کند؛
نمی‌توانی از آن بگریزی.
شراب کهنه را که بنوشی
دیگر جایی برای پنهان کردن هیچ چیز نمی‌ماند

عشق هم که کهنه شد،
می‌شود همچو شراب،
رسوخ می‌کند در بند بند وجودت،
ریشه می‌دواند در بافت‌هایت،
رسوایت می‌کند.
آن وقت است که می‌فهمی
همیشه عاشق می‌مانیb746_1349077101959037_lar.jpg
6 دیدگاه · 5 سال و 9 ماه و 23 روز و 10 ساعت و 56 دقيقه قبل · ش:21176850

·
ElmiRA
ElmiRA
باز باران بی ترانه!با تمنای فراوان می خورد بر سقف قلبم...

باز باران نرم نرمک می چکد از ناودان خانه ی ما...

من به پشت شیشه اے تنها و غمگین می نگارم نامه اے را...

باز باران با صداے چک چک غم می خورد بر پشت شیشه...

می زند یکریزه بوسه قطره هاے خیس باران روی اشک هاے گونه ے من...

باز عطر پاک نرگس،رقص بی همواره باد،نغمه ے شوق پرستوی مهاجر می سراید یک ترانه...

یادم آرد خاطرات کودکی را در کنار بـــرکه غـــم...

باز باران بی ترانه! با تمام بی کسی های شبانه...

می چکد بر سقف قلبم در کنار خلوت من...ltimmiumjh8rw4xhle85.gif
دیدگاه · 5 سال و 9 ماه و 28 روز و 4 ساعت و 39 دقيقه قبل · ش:21115030

·
ElmiRA
ElmiRA
دیگراز پس هیچ حادثه ای اتفاق نخواهم افتاد

دیگر در تلاطم هیچ موجی مرا نخواهی دید

دیگر موهایم را حتی به دست باد هم نخواهم سپرد !

دیگر در هیچ جاده ای با تو هم مسیر نخواهم شد

حالا خاطرات را بردار و برو ....

من در همین لحظه از قصه تو جداشدم !

حالا دیگر پایان قصه ات مهم نیست

من حدیث یک قصه تکراری نخواهم شد ........ !!!!3 دیدگاه · 5 سال و 10 ماه و 3 روز و 23 ساعت و 58 دقيقه قبل · ش:21014872

·
ElmiRA
ElmiRA
بی شک جهان را؛
به عشق کسی آفریده اند ..
چون من که آفریده ام از عشق؛
جهانی برای تو ...images.jpg
دیدگاه · 5 سال و 10 ماه و 4 روز و 22 دقيقه قبل · ش:21014665

·
ElmiRA
ElmiRA
خوبم...باور کنید...

اشک ها را ریخته ام...غصه ها را خورده ام...

نبودن ها را شمرده ام...

این روزها که می گذرد خالی ام...

خالی از خشم،نفرت،دلتنگی...و حتی از عشق...
خالی ام از احساس ..............دیدگاه · 5 سال و 10 ماه و 11 روز و 14 دقيقه قبل در قلبهای مهربون · ش:20920060

·
ElmiRA
ElmiRA
تـَלּـهـــایـے آرامـــگاهـِ جاویـــد مَـלּ اَسـتـ ، و دَردُ و سُــکوتـ

̗̀☀̤ هـَمنشیـــלּ تـَنهایـے مَـלּ !

̗̀☀̤ مَـלּ اَگه میـפֿـَنـــدَم تَـنها بـﮧ اِجبــار عَــکّاس اَسـتـ

̗̀☀̤ وَ گـَرنـﮧ بـے تُـــو ..

̗̀☀̤ مَــלּ کـُجا פֿــَندهـ کـُجا ؟33.gif
دیدگاه · 5 سال و 10 ماه و 11 روز و 16 دقيقه قبل در قلبهای مهربون · ش:20920043

·
ElmiRA
ElmiRA
هـــمــیــشــه نــــه


ولــــی گـــاهـــی


مــیــان بـــودن و خـــواســتـن


فـ ـاصـلــه مـــی اُفــتــد


وقـ ـتــهــایـــی هـــســت کـــه


کــســی را بـــا تــمـــام وجــــود میخواهــــی


ولــــــی نــــبـــــــایــــد کــنـــارش بــــاشـــی ...دیدگاه · 5 سال و 10 ماه و 11 روز و 22 دقيقه قبل در قلبهای مهربون · ش:20919962

·
ElmiRA
ElmiRA
پاهایت سست می شونــد

کــنــــد می شونــد

سـنــگ می شونــد

می ایستی و نگاه می کنی

نگــاه خـیـس من است !

که پـیچـیـده به زانوهـایت ...855560wi030ernmf.gif
1 دیدگاه · 5 سال و 10 ماه و 11 روز و 1 ساعت قبل · ش:20919492

·
ElmiRA
ElmiRA
رفتنت آغاز ويرانيست حرفش را نزن
ابتداي يک پريشانيست حرفش را نزن
گفته بودي چشم بردارم من از چشمان تو
چشم هايم بي تو بارانيست حرفش را نزن
آرزو داري که ديگر برنگردم پيش تو
راهمان با اينکه طولانيست حرفش را نزن
دوست داري بشکني قلب پريشان مرا
دل شکستن کار آسانيست حرفش را نزن
خورده اي سوگند روزي عهد ما را بشکني
اين شکستن نا مسلمانيست حرفش را نزن
حرف رفتن مي زني وقتي که محتاج توام
رفتنت آغاز ويرانيست حرفش را نزنPic_21.jpg
دیدگاه · 5 سال و 10 ماه و 11 روز و 1 ساعت و 47 دقيقه قبل · ش:20918903

·