#Delshekaste هم اکنون يکي از اعضاي ما باشيد [عضويت سريع]

کیومرث وظیفه‌شناس

8

مشخصات

موارد دیگر
کیومرث وظیفه‌شناس
13 پست
1472 بازديد
امتياز : 284.4
0 پست در روز
مرد
متاهل
ايران - تهران


افتخارات

دنبال‌کنندگان

(14 کاربر)
کیومرث وظیفه‌شناس
کیومرث وظیفه‌شناس
آنقدر زيبايي
كه خدا هم براي خودش
دست مي‌زند.دیدگاه · 3 ماه و 2 روز و 7 ساعت و 45 دقيقه قبل · ش:21384776

·
کیومرث وظیفه‌شناس
کیومرث وظیفه‌شناس
آهِ من دامنت را نمي‌گيرد!
فقط ديگر در هيچ زمستاني
دستانت را گرم نمي‌كند!دیدگاه · 3 ماه و 2 روز و 7 ساعت و 48 دقيقه قبل · ش:21384758

·
کیومرث وظیفه‌شناس
کیومرث وظیفه‌شناس
چه طعم لذتبخشی دارد مولکول‌های این هوا. چند دقیقه پیش اینجا بودی نه؟!دیدگاه · 3 ماه و 4 روز و 9 ساعت و 59 دقيقه قبل · ش:21383939

·
کیومرث وظیفه‌شناس
کیومرث وظیفه‌شناس
عزیزم، بيا عوض كنيم
تو چشمانت را با من،
من دلم را با تو.
آن وقت مي‌بيني كه
پلك زدن‌هاي آهسته و
طولاني چه بر سر اين دل بيچاره مي‌آورد!دیدگاه · 3 ماه و 18 روز و 2 ساعت و 57 دقيقه قبل · ش:21380349

·
کیومرث وظیفه‌شناس
کیومرث وظیفه‌شناس
من تو را بلدم؛
مي‌آيي، عاشقم مي‌كني، مي‌روي
درست شبيه اواسط پاييز.دیدگاه · 3 ماه و 18 روز و 3 ساعت و 1 دقيقه قبل · ش:21380347

·
کیومرث وظیفه‌شناس
کیومرث وظیفه‌شناس
با من راه بيا
حتي با ناز.
بگذار از تمام دنيا عقب بمانم.
مگر دنيا چيزي جديدتر از
حرف‌هاي تو دارد؟دیدگاه · 3 ماه و 18 روز و 3 ساعت و 2 دقيقه قبل · ش:21380346

·
کیومرث وظیفه‌شناس
کیومرث وظیفه‌شناس
گویا...
اینگونه است پایان...
او را به خودش می‌رسانی
و خودت سرگردان خودت می‌مانی... (بهمنی)دیدگاه · 4 ماه و 18 روز و 21 ساعت و 14 دقيقه قبل · ش:21369956

·
کیومرث وظیفه‌شناس
کیومرث وظیفه‌شناس
عاشقتم از راه دور
از پشت اين فاصله‌ها
هواتو دارم عشق من
يه وقت دلت نلرزه‌ها2 دیدگاه · 8 ماه و 21 روز و 7 ساعت و 10 دقيقه قبل · ش:21314473

·
کیومرث وظیفه‌شناس
کیومرث وظیفه‌شناس
... و تو
بدترين خوب ممكني!1 دیدگاه · 10 ماه و 24 روز و 9 ساعت و 17 دقيقه قبل · ش:21295242

·
کیومرث وظیفه‌شناس
کیومرث وظیفه‌شناس
خدا تو رو به من داد
كه خودشو ثابت كنه
و چه اثبات بي‌نظيري هستي تودیدگاه · 10 ماه و 24 روز و 9 ساعت و 18 دقيقه قبل · ش:21295241

·