نسخه‌ی قابل چاپ
(سه شنبه 03 اردیبهشت 1398)

زن ها فریب کارترینند ؛
همه چیزشان را پنهان می کنند
تنهایی را
دلتنگی را
گریه ها را
عشقشان را ...
زن ها قویترینند
هنگام شکستن صدایشان در نمی آید
درد که دارند به خود نمیپیچند
غم كه دارند داد نميزنند
نهایت تسکین درد یک زن
گریه های یواشکی ست
زن بودن درد سختيست...{-35-}
ارسال شده توسط iranvatanman در تاریخ 1398/01/26 - 22:14
لینک مستقیم : http://delshekaste.com/view/post:21429000/زن ها فریب کارترینند ؛ همه چیزشان را پنهان می کنن...html
در عـطـر یــاس