نسخه‌ی قابل چاپ
(سه شنبه 28 اسفند 1397)

في الجمله ترا يك سخن بگويم:
اين مردمان به نفاق خوش دل مي شوند،
و به راستي غمگين مي شوند.

او را گفتم تو مرد بزرگي، و در عصر يگانه اي؛ خوش دل شد و دست من گرفت و گفت مشتاق بودم و مقصر بودم.

و پارسال با او راستي گفتم؛
خصم من شد و دشمن شد. عجب نيست اين؟!

با مردمان به نفاق مي بايد زيست، تا در ميان ايشان با خوشي باشي، همين كه راستي آغاز كردي به كوه و بيابان برون مي بايد رفت كه ميان خلق راه نيست.


#مقالات_شمس{-35-}
ارسال شده توسط iranvatanman در تاریخ 1397/12/25 - 01:21
لینک مستقیم : http://delshekaste.com/view/post:21426316/في الجمله ترا يك سخن بگويم: اين مردمان به نفاق خو...html
در عـطـر یــاس