نسخه‌ی قابل چاپ
(سه شنبه 28 اسفند 1397)

وقتی ...
ناخنها بلند ميشوند
آنها را كوتاه ميكنيم
نه انگشتانمان را
همينطور وقتی سوء تفاهمی بوجود آمد
خودبينی را رها کنید
نه رابطه تان را
ارسال شده توسط iranvatanman در تاریخ 1397/12/25 - 01:20
لینک مستقیم : http://delshekaste.com/view/post:21426312/وقتی ناخنها بلند ميشوند آنها را كوتاه ميكنيم ن...html
در عـطـر یــاس