نسخه‌ی قابل چاپ
(سه شنبه 28 اسفند 1397)

گفت متهم آخرین دفاعیت

گفتم محکوم به زندگی ...
گفت زندگی چند بخش است ..
گفتم دوبخش..
گفت کدامند ....
گفتم ،،،،، ((((کودکی ..پیری)
گفت پس جوانیت چی شد ؟؟؟؟
گفتم ! با عشق ساخت ...
بارفیق سوخت ...
باغمه مادر مرد....{-35-}
ارسال شده توسط iranvatanman در تاریخ 1397/12/25 - 01:19
لینک مستقیم : http://delshekaste.com/view/post:21426310/گفت متهم آخرین دفاعیت گفتم محکوم به زندگی گفت ...html
در عـطـر یــاس