نسخه‌ی قابل چاپ
(سه شنبه 28 اسفند 1397)

بهترین
ها
کنار هم قرار دادن کلمات که همه احساسات را بیان میکند
و
ارتباطی پاک وبی نقص .
ارسال شده توسط ahmad-roshn در تاریخ 1397/12/24 - 20:18
لینک مستقیم : http://delshekaste.com/view/post:21426210/بهترین ها کنار هم قرار دادن کلمات که همه احساسا...html