نسخه‌ی قابل چاپ
(چهارشنبه 29 اسفند 1397)

چــیســـــتم ؟ خــــاطــره زخـــم فرامــوش شده
لـــب اگــــر بــاز کـــنم بـا تــو ســخن هـــــا دارم
بـا دلــت حســـرت هم صحبتی ام هست ، ولی
ســنگ را بــا چـــه زبانــــی بــه ســـخن وادارم؟


دل شکسته

ارسال شده توسط masood25 در تاریخ 1397/12/21 - 11:47
لینک مستقیم : http://delshekaste.com/view/post:21425887/چــیســـــتم ؟ خــــاطــره زخـــم فرامــوش شده لـ...html