نسخه‌ی قابل چاپ
(سه شنبه 28 اسفند 1397)

تبسم را نه مي توانيم بخريم، نه مي توانيم قرض کنيم

فقط مى توانيم هديه بدهيم

میسپارمت به لبخند ها

در مسير باد بمان تا بوى مهربانيت تسخير کند اين شهر را

لبخندبزن دوست من

تنور دلت گرم …ميتوان زيبا زيست

نه چنان سخت که از عاطفه دلگيرشويم

نه چنان بي مفهوم که بمانيم ميان بدوخوب

لحظه ها ميگذرند

گرم باشيم پر از فکر و اميد

عشق باشيم و سراسرخورشيد

زندگي همهمه مبهمی از رد شدن خاطره هاست

هر کجا خنديديم هر کجا خندانديم زندگانی آنجاست

بي خيال همه تلخیها{-41-}{-41-}{-41-}
ارسال شده توسط sorosh272 در تاریخ 1397/12/07 - 04:46
لینک مستقیم : http://delshekaste.com/view/post:21425008/تبسم را نه مي توانيم بخريم، نه مي توانيم قرض کنيم...html
در قلبهای مهربون