نسخه‌ی قابل چاپ
(شنبه 31 فروردین 1398)

بعضی را هر چند نزدیک

اما نباید باور کرد
متوجه میشوی روی بعضی هر چند صمیمی

اما نباید حساب کرد
میفهمی بعضی را هر چند آشنا

اما نمیتوان شناختدل شکسته

ارسال شده توسط masood25 در تاریخ 1397/11/22 - 21:31
لینک مستقیم : http://delshekaste.com/view/post:21423688/بعضی را هر چند نزدیک اما نباید باور کرد متوجه ...html