نسخه‌ی قابل چاپ
(یکشنبه 01 اردیبهشت 1398)

به روے سینه ے گرمت بخوابانم و رامم ڪن
بجز عشق خودت هر عشق دیگر را حرامم ڪن

مرا بر سینه ات بفشار اے هرم تنت آتش!
لبت را… آن شراب ناب انگورے به جامم ڪن

تنم را فتح ڪن با بوسه اے سڪرآور و آنوقت
بلندے هاے لاهیجان و تهران را به نامم ڪن!

به قله چون رسیدی.، آفتابے شو و از بالا،
فراز آسمانے آبے و روشن سلامم ڪن!

مرا تا اوج ها بالا ببر… در مه بپیچان و
برانگیزان به رقصے نرم و دنیا را به ڪامم ڪن

اگر دیوانه تر مے خواهیم، مستم ڪن اے ساقی!
بریزان و بنوشان و بسوزان و تمامم ڪن….
ارسال شده توسط homeyra45 در تاریخ 1397/11/21 - 16:27
لینک مستقیم : http://delshekaste.com/view/post:21423543/به روے سینه ے گرمت بخوابانم و رامم ڪن بجز عشق خود...html