نسخه‌ی قابل چاپ
(چهارشنبه 29 اسفند 1397)

من به این همهمه ی اهل زمین میخندم
گریه دارم ولی باز ببین میخندم
همه جا نام مرادر پی مجنون زده اند
من هنوزم که هنوز است به این میخندم
گفته اند یار امین است،بگو درد دلت
من به این درد دل و یار امین میخندم
غم و اندوه همیشه در کمین است،ولی
من به این غصه و اندوه و کمین میخندم
چون شنیدم گل عزیز است و غنیمت،شاید
من به گلهای قشنگ یاسمین میخندم
این جنون است که من باز دچارش شده ام؟؟
جالب این است که من هم به همین میخندم!
در پی قهقهه و خنده و شور و غوغا
یک جهان مشغله دارم...،نبین میخندم...

ارسال شده توسط rolida در تاریخ 1397/11/17 - 22:39
لینک مستقیم : http://delshekaste.com/view/post:21423062/من به این همهمه ی اهل زمین میخندم گریه دارم ولی ب...html