نسخه‌ی قابل چاپ
(یکشنبه 01 اردیبهشت 1398)

خانه‌ات سرد است؟
خورشيدی در پاکت می‌گذارم 
و برايت پست می‌کنم!
ستاره‌ی کوچکی در کلمه‌ای بگذار و به آسمانم روانه کن;بسیار تاريکم. 
ارسال شده توسط reza_saeidi در تاریخ 1397/10/25 - 21:38
لینک مستقیم : http://delshekaste.com/view/post:21420279/خانه‌ات سرد است؟ خورشيدی در پاکت می‌گذارم  و براي...html