نسخه‌ی قابل چاپ
(شنبه 03 فروردین 1398)

#ببخش خودت را
برایِ تمامِ راه های #نرفته
برایِ تمامِ بی راه های #رفته
ببخش،
بگذار #احساست
قدری هوایی بخورد ...
گاهی بدترین اتفاق ها
#هدیه_زمانه و روزگارند
تنها کافیست خودمان باشیم!
که خود را برای تمامی ِ این بی راه ِ رفتنمان ببخشیم
و به خودمان بیاییم
تا #خدا تمامی ِ درهایی که به خیال ِ باطلمان بسته را به رویمان باز کند.
#خطاهایت را بشناس
آنها را #پذیرا باش
و تنها بین ِ خودت و خدایت نگهشان دار
این #دنیا_نامحرم_بددل
نامحرم #نامروت زیاد دارد!
تا #دست_خدا هست؛ تا مهربانی‌اش بی انتهاست
تا می گویی خدایا ببخش
به دورت می گردد و می بوستت و می گوید جانم چه کرده ای مگر؟
دیگر تو را چه نیاز به آدم‌ها؟
تنها خودت باش و
زیبا بمان و

بگذار با دیدنت
هر رهگذر ِ ناامیدی
#لبخندی بزند
رو به #آسمان
و زیرِ لب بگوید:
#هنوز_هم_میشود_از_نو_شروع_کرد ... !


"عادل دانتیسم"

ارسال شده توسط Leyli2014 در تاریخ 1397/10/03 - 20:12
لینک مستقیم : http://delshekaste.com/view/post:21416998/#ببخش خودت را برایِ تمامِ راه های #نرفته برایِ ت...html
در عـطـر یــاس