نسخه‌ی قابل چاپ
(یکشنبه 01 اردیبهشت 1398)

دم در روز کلی کلمه می‌شنود ...
بعضی کلمه‌ها آبادت می‌کنند و بعضی ها خراب !
بعضی کلمه‌ها جنسیت دارند، بعضی‌ها هم شخصیت ..
بعضی هامونث‌اند و لطیف یا مذکرند و خشن ..
کلمه‌ها وزن و مزه هم دارند.
وزن بعضی‌هایشان زیاد است و مزه‌ی بعضی‌هایشان تلخ.
بعضی‌هایشان قلع و قمع می‌کنند و بعضی‌هایشان نوازش ...
شنیدن جمله‌ی «جای طرف خالی ! » همیشه غمگینم می‌کند.. 
یادآوری می‌کند یکی باید باشد و نیست..
حس می‌کنم جای های خالی‌ دلم زیاد شده ...
آهی از دل میکشم و می‌گویم: 
"جای خالی بعضی آدم‌ها با هیچ چیز پر نمی‌شود" ...!
ارسال شده توسط reza_saeidi در تاریخ 1397/10/01 - 02:04
لینک مستقیم : http://delshekaste.com/view/post:21416786/دم در روز کلی کلمه می‌شنود بعضی کلمه‌ها آبادت می...html