نسخه‌ی قابل چاپ
(دوشنبه 05 فروردین 1398)

If you're depressed, so still you are living in the past.
If you're anxious you are living in the future.
If you're at peace you're living in the present.

اگر شما افسرده هستید، پس هنوز هم در گذشته زندگی می‌کنید.
اگر مضطرب هستید، در آینده زندگی می‌کنید.
اگر که در آرامش هستید، در زمان حال زندگی می‌کنید{-35-}
ارسال شده توسط iranvatanman در تاریخ 1397/09/17 - 12:53
لینک مستقیم : http://delshekaste.com/view/post:21414606/If you're depressed, so still you are living in t...html
در عـطـر یــاس