نسخه‌ی قابل چاپ
(دوشنبه 05 فروردین 1398)

در پايان زندگي، از روي تعداد مدرك هايي كه گرفته ايم، ميزان مالي كه اندوخته ايم و كار هاي بزرگي كه به انجام رسانده ايم، در باره ي ما داوري نخواهد شد،
بلكه از ما خواهند پرسيد:
آيا گرسنه اي را سير كردي؟
برهنه اي را لباس پوشاندي و بي خانه اي را پناه بخشيدي؟
گرسنه ي نه فقط لقمه نان كه گرسنه ي عشق،
برهنه ي نه فقط از تن پوش كه برهنه ي از عزت و احترام انساني،
و بي خانه اي نه فقط از خشت و گل كه بي خانمان به سبب طرد و رانده شدن.


#مادر_ترزا{-35-}
ارسال شده توسط iranvatanman در تاریخ 1397/09/17 - 10:29
لینک مستقیم : http://delshekaste.com/view/post:21414600/در پايان زندگي، از روي تعداد مدرك هايي كه گرفته ا...html
در عـطـر یــاس